NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of April 11, 2024.

Search: Author = D.Dutta

Found 71 matches.

Back to query form2022JO02      Phys.Rev. C 105, 034615 (2022)

C.Joshi, H.Kumawat, V.V.Parkar, D.Dutta, S.V.Suryanarayana, V.Jha, R.K.Singh, N.L.Singh, S.Kailas

Inclusive α production for the 6Li + 51V system

NUCLEAR REACTIONS 51V(6Li, X), E=14, 20, 23, 26 MeV; measured charged particles, Eα, Iα, deuteron spectra, angular distributions; deduced σ(θ) for α production, σ(E) for α and deuteron production, direct and compound contribution to the α production; calculated σ(E) of complete fusion, α production by compound nuclear reactions, noncapture breakup, 1n transfer, 1p transfer, 1d transfer and total direct α production. Statistical calculations of compound reactions and total fusion are done with PACE code. FRESCO (CDCC and CRC) used for transfer reactions calculations. Comparison with experimental data of α productions with 6Li beam on 58Ni, 118Sn, 120Sn, 59Co, 65Cu, 90Zr, 159Tb, 208Pb, 209Bi targets. BARC-TIFR Pelletron-Linac facility.

doi: 10.1103/PhysRevC.105.034615
Citations: PlumX Metrics


2022KU27      Phys.Rev. C 106, 024602 (2022)

H.Kumawat, M.Prasanna, V.V.Parkar, C.Joshi, A.Kundu, A.Pal, K.Ramachandran, D.Dutta, S.Santra, S.Kailas

Elastic scattering and boron, lithium, and α-particle production in the 9Be + 51V reaction

NUCLEAR REACTIONS 51V(9Be, 9Be), (9Be, αX), (9Be, α), (9Be, p)7Li, (9Be, d)8Li, (9Be, p)10B, (9Be, d)11B, (9Be, X) E=26, 28 MeV; measured reaction products, angular distributions, Eα, Iα; deduced σ(θ), direct and compound α, Lithium and Boron production σ(θ). Comparison to continuum-discretized-coupled-channels (CDCC) and coupled reaction channels (CRC) calculations. Ten solid state silicon surface barrier telescope detectors at 14 UD BARC-TIFR Pelletron-Linac accelerator facility (Mumbai, India).

doi: 10.1103/PhysRevC.106.024602
Citations: PlumX Metrics


2022LI32      Phys.Rev. C 105, 065205 (2022)

Y.Liang, V.Tvaskis, M.E.Christy, A.Ahmidouch, C.S.Armstrong, J.Arrington, R.Asaturyan, S.Avery, O.K.Baker, D.H.Beck, H.P.Blok, C.W.Bochna, W.Boeglin, P.Bosted, M.Bouwhuis, H.Breuer, D.S.Brown, A.Bruell, R.D.Carlini, J.Cha, N.S.Chant, A.Cochran, L.Cole, S.Danagoulian, D.B.Day, J.Dunne, D.Dutta, R.Ent, H.C.Fenker, B.Fox, L.Gan, H.Gao, K.Garrow, D.Gaskell, A.Gasparian, D.F.Geesaman, R.Gilman, P.L.J.Gueye, M.Harvey, R.J.Holt, X.Jiang, M.Jones, C.E.Keppel, E.Kinney, W.Lorenzon, A.Lung, D.J.Mack, P.Markowitz, J.W.Martin, K.McIlhany, D.McKee, D.Meekins, M.A.Miller, R.G.Milner, J.H.Mitchell, H.Mkrtchyan, B.A.Mueller, A.Nathan, G.Niculescu, I.Niculescu, T.G.O'Neill, V.Papavassiliou, S.F.Pate, R.B.Piercey, D.Potterveld, R.D.Ransome, J.Reinhold, E.Rollinde, O.Rondon, P.Roos, A.J.Sarty, R.Sawafta, E.C.Schulte, E.Segbefia, C.Smith, S.Stepanyan, S.Strauch, V.Tadevosyan, L.Tang, R.Tieulent, A.Uzzle, W.F.Vulcan, S.A.Wood, F.Xiong, L.Yuan, M.Zeier, B.Zihlmann, V.Ziskin

Measurement of R=σLT and the separated longitudinal and transverse structure functions in the nucleon-resonance region

NUCLEAR REACTIONS 1H(e, X), E=1.2-5.5 GeV; measured reaction products; deduced σ(θ), σLT, longitudinal and transverse nucleon structure function. High momentum spectrometer (HMS) at CEBAF accelerator (JLab).

doi: 10.1103/PhysRevC.105.065205
Citations: PlumX Metrics


2022MO12      Phys.Rev. C 105, 034607 (2022)

G.Mohanto, P.C.Rout, K.Ramachandran, K.Mahata, E.T.Mirgule, B.Srinivasan, A.Kundu, A.Baishya, R.Gandhi, T.Santhosh, A.Pal, S.Joshi, S.Santra, D.Patel, PrashantN.Patil, S.P.Behera, P.Yashwantrao, N.K.Mishra, D.Dutta, A.Saxena, B.K.Nayak

Probing collective enhancement in nuclear level density with evaporation α particle spectra

NUCLEAR REACTIONS 116Sn, 159Tb(12C, X), E=48-64 MeV; measured Eα, Iα, En, In, nα-coin; deduced σ(θ, E) for α-production channel. Comparison with statistical model calculations using the code CASCADE with fusion cross-section obtained from coupled channel code CCFULL. Studied the effect of collective enhancement of nuclear level density fadeout inclusion in the calculations on the correct description of the experimental spectra. BARC-TIFR Pelletron-Linac facility.

doi: 10.1103/PhysRevC.105.034607
Citations: PlumX Metrics

Data from this article have been entered in the EXFOR database. For more information, access X4 datasetD6426.


2021AC08      Eur.Phys.J. A 57, 261 (2021)

A.Accardi, A.Afanasev, I.Albayrak, S.F.Ali, M.Amaryan, J.R.M.Annand, J.Arrington, A.Asaturyan, H.Atac, H.Avakian, T.Averett, C.Ayerbe Gayoso, X.Bai, L.Barion, M.Battaglieri, V.Bellini, R.Beminiwattha, F.Benmokhtar, V.V.Berdnikov, J.C.Bernauer, V.Bertone, A.Bianconi, A.Biselli, P.Bisio, P.Blunden, M.Boer, M.Bondi, K.-T.Brinkmann, W.J.Briscoe, V.Burkert, T.Cao, A.Camsonne, R.Capobianco, L.Cardman, M.Carmignotto, M.Caudron, L.Causse, A.Celentano, P.Chatagnon, J.-P.Chen, T.Chetry, G.Ciullo, E.Cline, P.L.Cole, M.Contalbrigo, G.Costantini, A.D'Angelo, L.Darme, D.Day, M.Defurne, M.De Napoli, A.Deur, R.De Vita, N.D'Hose, S.Diehl, M.Diefenthaler, B.Dongwi, R.Dupre, H.Dutrieux, D.Dutta, M.Ehrhart, L.El Fassi, L.Elouadrhiri, R.Ent, J.Erler, I.P.Fernando, A.Filippi, D.Flay, T.Forest, E.Fuchey, S.Fucini, Y.Furletova, H.Gao, D.Gaskell, A.Gasparian, T.Gautam, F.-X.Girod, K.Gnanvo, J.Grames, G.N.Grauvogel, P.Gueye, M.Guidal, S.Habet, T.J.Hague, D.J.Hamilton, O.Hansen, D.Hasell, M.Hattawy, D.W.Higinbotham, A.Hobart, T.Horn, C.E.Hyde, H.Ibrahim, A.Ilyichev, A.Italiano, K.Joo, S.J.Joosten, V.Khachatryan, N.Kalantarians, G.Kalicy, B.Karky, D.Keller, C.Keppel, M.Kerver, M.Khandaker, A.Kim, J.Kim, P.M.King, E.Kinney, V.Klimenko, H.-S.Ko, M.Kohl, V.Kozhuharov, B.T.Kriesten, G.Krnjaic, V.Kubarovsky, T.Kutz, L.Lanza, M.Leali, P.Lenisa, N.Liyanage, Q.Liu, S.Liuti, J.Mammei, S.Mantry, D.Marchand, P.Markowitz, L.Marsicano, V.Mascagna, M.Mazouz, M.McCaughan, B.McKinnon, D.McNulty, W.Melnitchouk, A.Metz, Z.-E.Meziani, S.Migliorati, M.Mihovilovic, R.Milner, A.Mkrtchyan, H.Mkrtchyan, A.Movsisyan, H.Moutarde, M.Muhoza, C.Munoz Camacho, J.Murphy, P.Nadel-Turonski, E.Nardi, J.Nazeer, S.Niccolai, G.Niculescu, R.Novotny, J.F.Owens, M.Paolone, L.Pappalardo, R.Paremuzyan, B.Pasquini, E.Pasyuk, T.Patel, I.Pegg, C.Peng, D.Perera, M.Poelker, K.Price, A.J.R.Puckett, M.Raggi, N.Randazzo, M.N.H.Rashad, M.Rathnayake, B.Raue, P.E.Reimer, M.Rinaldi, A.Rizzo, Y.Roblin, J.Roche, O.Rondon-Aramayo, F.Sabatie, G.Salme, E.Santopinto, R.Santos Estrada, B.Sawatzky, A.Schmidt, P.Schweitzer, S.Scopetta, V.Sergeyeva, M.Shabestari, A.Shahinyan, Y.Sharabian, S.Sirca, E.S.Smith, D.Sokhan, A.Somov, N.Sparveris, M.Spata, H.Spiesberger, M.Spreafico, S.Stepanyan, P.Stoler, I.Strakovsky, R.Suleiman, M.Suresh, P.Sznajder, H.Szumila-Vance, V.Tadevosyan, A.S.Tadepalli, A.W.Thomas, M.Tiefenback, R.Trotta, M.Ungaro, P.Valente, M.Vanderhaeghen, L.Venturelli, H.Voskanyan, E.Voutier, B.Wojtsekhowski, M.H.Wood, S.Wood, J.Xie, W.Xiong, Z.Ye, M.Yurov, H.-G.Zaunick, S.Zhamkochyan, J.Zhang, S.Zhang, S.Zhao, Z.W.Zhao, X.Zheng, J.Zhou, C.Zorn

An experimental program with high duty-cycle polarized and unpolarized positron beams at Jefferson Lab

doi: 10.1140/epja/s10050-021-00564-y
Citations: PlumX Metrics


2021AF03      Eur.Phys.J. A 57, 300 (2021)

A.Afanasev, I.Albayrak, S.Ali, M.Amaryan, J.R.M.Annand, A.Asaturyan, V.Bellini, V.V.Berdnikov, M.Boer, K.Brinkmann, W.J.Briscoe, A.Camsonne, M.Caudron, L.Causse, M.Carmignotto, D.Day, M.Defurne, S.Diehl, R.Ent, P.Chatagnon, R.Dupre, D.Dutta, M.Ehrhart, M.A.I.Fernando, T.Forest, M.Guidal, J.Grames, P.Gueye, S.Habet, D.J.Hamilton, A.Hobart, T.Horn, C.Hyde, G.Kalicy, D.Keller, C.Keppel, M.Kerver, E.Kinney, H.-S.Ko, D.Marchand, P.Markowitze, M.Mazouz, M.McCaughan, B.McKinnon, A.Mkrtchyan, H.Mkrtchyan, M.Muhoza, C.Munoz Camacho, J.Murphy, P.Nadel-Turonski, S.Niccolai, G.Niculescu, R.Novotny, R.Paremuzyan, I.Pegg, K.Price, H.Rashad, J.Roche, R.Rondon, B.Sawatzky, V.Sergeyeva, S.Sirca, A.Somov, I.Strakovsky, V.Tadevosyan, R.Trotta, H.Voskanyan, E.Voutier, B.Wojtsekhowski, S.Wood, S.Zhamkochyan, J.Zhang, S.Zhao, C.Zorn

Deeply virtual Compton scattering using a positron beam in Hall-C at Jefferson Lab

doi: 10.1140/epja/s10050-021-00581-x
Citations: PlumX Metrics


2021AR12      Phys.Rev. C 104, 065203 (2021)

J.Arrington, J.Bane, A.Daniel, N.Fomin, D.Gaskell, J.Seely, R.Asaturyan, F.Benmokhtar, W.Boeglin, P.Bosted, M.H.S.Bukhari, M.E.Christy, S.Connell, M.M.Dalton, D.Day, J.Dunne, D.Dutta, L.El Fassi, R.Ent, H.Fenker, H.Gao, R.J.Holt, T.Horn, E.Hungerford, M.K.Jones, J.Jourdan, N.Kalantarians, C.E.Keppel, D.Kiselev, A.F.Lung, S.Malace, D.G.Meekins, T.Mertens, H.Mkrtchyan, G.Niculescu, I.Niculescu, D.H.Potterveld, C.Perdrisat, V.Punjabi, X.Qian, P.E.Reimer, J.Roche, V.M.Rodriguez, O.Rondon, E.Schulte, K.Slifer, G.R.Smith, P.Solvignon, V.Tadevosyan, L.Tang, G.Testa, R.Trojer, V.Tvaskis, F.R.Wesselmann, S.A.Wood, L.Yuan, X.Zheng

Measurement of the EMC effect in light and heavy nuclei

NUCLEAR REACTIONS 2H, 3,4He, 9Be, 12C, 63Cu, 197Au(e, e'), E=5.77 GeV; measured scattered electrons using high momentum spectrometer (HMS), a magnetic focusing spectrometer at the Thomas Jefferson National Accelerator facility; deduced charge symmetric background, differential σ, magnitude of isoscalar corrections, EMC (European Muon Collaboration effect) ratios; analyzed present data combined with those from SLAC and CLAS. Cross sections listed in Supplemental Material. Relevance to atomic mass A-dependence of the EMC effect of nuclear structure functions differing significantly from the sum of proton and neutron distributions.

doi: 10.1103/PhysRevC.104.065203
Citations: PlumX Metrics


2021HA26      Eur.Phys.J. A 57, 199 (2021)

T.J.Hague, D.Dutta, D.W.Higinbotham, X.Bai, H.Gao, A.Gasparian, K.Gnanvo, V.Khachatryan, M.Khandaker, N.Liyanage, E.Pasyuk, C.Peng, W.Xiong, J.Zhou

Elastic positron-proton scattering at low Q2

doi: 10.1140/epja/s10050-021-00508-6
Citations: PlumX Metrics


2021ZH15      Phys.Rev. C 103, 024002 (2021)

J.Zhou, V.Khachatryan, H.Gao, D.W.Higinbotham, A.Parker, X.Bai, D.Dutta, A.Gasparian, K.Gnanvo, M.Khandaker, N.Liyanage, E.Pasyuk, C.Peng, W.Xiong

Advanced extraction of the deuteron charge radius from electron-deuteron scattering data

NUCLEAR REACTIONS 2H(e-, e-), E=1.1, 2.2 GeV; analyzed experimental data from PRad collaboration at Jefferson Lab using deuteron form factors, and fitting of pseudo-data generation from four smeared Abbott1, Abbott2, Parker, and SOG models, pseudo-data fitting. 2H; deduced charge radius.

doi: 10.1103/PhysRevC.103.024002
Citations: PlumX Metrics


2018TV01      Phys.Rev. C 97, 045204 (2018)

V.Tvaskis, A.Tvaskis, I.Niculescu, D.Abbott, G.S.Adams, A.Afanasev, A.Ahmidouch, T.Angelescu, J.Arrington, R.Asaturyan, S.Avery, O.K.Baker, N.Benmouna, B.L.Berman, A.Biselli, H.P.Blok, W.U.Boeglin, P.E.Bosted, E.Brash, H.Breuer, G.Chang, N.Chant, M.E.Christy, S.H.Connell, M.M.Dalton, S.Danagoulian, D.Day, T.Dodario, J.A.Dunne, D.Dutta, N.El Khayari, R.Ent, H.C.Fenker, V.V.Frolov, D.Gaskell, K.Garrow, R.Gilman, P.Gueye, K.Hafidi, W.Hinton, R.J.Holt, T.Horn, G.M.Huber, H.Jackson, X.Jiang, M.K.Jones, K.Joo, J.J.Kelly, C.E.Keppel, J.Kuhn, E.Kinney, A.Klein, V.Kubarovsky, Y.Liang, G.Lolos, A.Lung, D.Mack, S.Malace, P.Markowitz, G.Mbianda, E.McGrath, D.Mckee, D.G.Meekins, H.Mkrtchyan, J.Napolitano, T.Navasardyan, G.Niculescu, M.Nozar, T.Ostapenko, Z.Papandreou, D.Potterveld, P.E.Reimer, J.Reinhold, J.Roche, S.E.Rock, E.Schulte, E.Segbefia, C.Smith, G.R.Smith, P.Stoler, V.Tadevosyan, L.Tang, J.Telfeyan, L.Todor, M.Ungaro, A.Uzzle, S.Vidakovic, A.Villano, W.F.Vulcan, G.Warren, F.Wesselmann, B.Wojtsekhowski, S.A.Wood, C.Yan, B.Zihlmann

Measurements of the separated longitudinal structure function FL from hydrogen and deuterium targets at low Q2

NUCLEAR REACTIONS 1,2H(e, e'), E=2.24, 3.04, 4.41, 5.50 GeV; measured scattered electrons, differential σ(E, θ) using the high momentum spectrometer (HMS) and the short orbit spectrometer (SOS) at CEBAF-Thomas Jefferson National Accelerator (JLab) facility; deduced structure functions and longitudinal structure functions for protons and deuterons using Rosebluth separation technique, smaller longitudinal structure function and a smaller ratio of longitudinal to transverse cross section for deuteron than the proton, possible suppression of the gluonic distribution in nuclei. Comparison with parametrizations, previous experimental data, and theoretical predictions extrapolated to the beam energies investigated.

doi: 10.1103/PhysRevC.97.045204
Citations: PlumX Metrics


2018YA16      Phys.Rev. C 98, 025204 (2018)

X.Yan, D.W.Higinbotham, D.Dutta, H.Gao, A.Gasparian, M.A.Khandaker, N.Liyanage, E.Pasyuk, C.Peng, W.Xiong

Robust extraction of the proton charge radius from electron-proton scattering data

doi: 10.1103/PhysRevC.98.025204
Citations: PlumX Metrics


2017PU05      Phys.Rev. C 96, 055203 (2017); Erratum Phys.Rev. C 98, 019907 (2018)

A.J.R.Puckett, E.J.Brash, M.K.Jones, W.Luo, M.Meziane, L.Pentchev, C.F.Perdrisat, V.Punjabi, F.R.Wesselmann, A.Afanasev, A.Ahmidouch, I.Albayrak, K.A.Aniol, J.Arrington, A.Asaturyan, H.Baghdasaryan, F.Benmokhtar, W.Bertozzi, L.Bimbot, P.Bosted, W.Boeglin, C.Butuceanu, P.Carter, S.Chernenko, M.E.Christy, M.Commisso, J.C.Cornejo, S.Covrig, S.Danagoulian, A.Daniel, A.Davidenko, D.Day, S.Dhamija, D.Dutta, R.Ent, S.Frullani, H.Fenker, E.Frlez, F.Garibaldi, D.Gaskell, S.Gilad, R.Gilman, Y.Goncharenko, K.Hafidi, D.Hamilton, D.W.Higinbotham, W.Hinton, T.Horn, B.Hu, J.Huang, G.M.Huber, E.Jensen, C.Keppel, M.Khandaker, P.King, D.Kirillov, M.Kohl, V.Kravtsov, G.Kumbartzki, Y.Li, V.Mamyan, D.J.Margaziotis, A.Marsh, Y.Matulenko, J.Maxwell, G.Mbianda, D.Meekins, Y.Melnik, J.Miller, A.Mkrtchyan, H.Mkrtchyan, B.Moffit, O.Moreno, J.Mulholland, A.Narayan, S.Nedev, Nuruzzaman, E.Piasetzky, W.Pierce, N.M.Piskunov, Y.Prok, R.D.Ransome, D.S.Razin, P.Reimer, J.Reinhold, O.Rondon, M.Shabestari, A.Shahinyan, K.Shestermanov, S.Sirca, I.Sitnik, L.Smykov, G.Smith, L.Solovyev, P.Solvignon, R.Subedi, E.Tomasi-Gustafsson, A.Vasiliev, M.Veilleux, B.B.Wojtsekhowski, S.Wood, Z.Ye, Y.Zanevsky, X.Zhang, Y.Zhang, X.Zheng, L.Zhu

Polarization transfer observables in elastic electron-proton scattering at Q2 = 2.5, 5.2, 6.8, and 8.5 GeV2

NUCLEAR REACTIONS 1H(polarized e, e)p, E<5.717 GeV; measured elastically scattered electrons by a large-solid-angle electromagnetic calorimeter (BigCal) in coincidence with the scattered protons, polarization of recoiling protons by focal plane polarimeter (FPP), proton angular distributions and azimuthal asymmetries, focal-plane helicity difference/sum ratio asymmetry, analyzing powers at JLab's Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF); deduced ratio of the proton's electric and magnetic form factors μpGpE/GpM. Comparison with other experimental data, and with theoretical predictions.

doi: 10.1103/PhysRevC.96.055203
Citations: PlumX Metrics


2014KA30      Phys.Rev.Lett. 113, 022502 (2014)

J.Katich, X.Qian, Y.X.Zhao, K.Allada, K.Aniol, J.R.M.Annand, T.Averett, F.Benmokhtar, W.Bertozzi, P.C.Bradshaw, P.Bosted, A.Camsonne, M.Canan, G.D.Cates, C.Chen, J.-P.Chen, W.Chen, K.Chirapatpimol, E.Chudakov, E.Cisbani, J.C.Cornejo, F.Cusanno, M.M.Dalton, W.Deconinck, C.W.de Jager, R.De Leo, X.Deng, A.Deur, H.Ding, P.A.M.Dolph, C.Dutta, D.Dutta, L.El Fassi, S.Frullani, H.Gao, F.Garibaldi, D.Gaskell, S.Gilad, R.Gilman, O.Glamazdin, S.Golge, L.Guo, D.Hamilton, O.Hansen, D.W.Higinbotham, T.Holmstrom, J.Huang, M.Huang, H.F.Ibrahim, M.Iodice, X.Jiang, G.Jin, M.K.Jones, A.Kelleher, W.Kim, A.Kolarkar, W.Korsch, J.J.LeRose, X.Li, Y.Li, R.Lindgren, N.Liyanage, E.Long, H.-J.Lu, D.J.Margaziotis, P.Markowitz, S.Marrone, D.McNulty, Z.-E.Meziani, R.Michaels, B.Moffit, C.Munoz Camacho, S.Nanda, A.Narayan, V.Nelyubin, B.Norum, Y.Oh, M.Osipenko, D.Parno, J.C.Peng, S.K.Phillips, M.Posik, A.J.R.Puckett, Y.Qiang, A.Rakhman, R.D.Ransome, S.Riordan, A.Saha, B.Sawatzky, E.Schulte, A.Shahinyan, M.H.Shabestari, S.Sirca, S.Stepanyan, R.Subedi, V.Sulkosky, L.-G.Tang, A.Tobias, G.M.Urciuoli, I.Vilardi, K.Wang, Y.Wang, B.Wojtsekhowski, X.Yan, H.Yao, Y.Ye, Z.Ye, L.Yuan, X.Zhan, Y.Zhang, Y.-W.Zhang, B.Zhao, X.Zheng, L.Zhu, X.Zhu, X.Zong

Measurement of the Target-Normal Single-Spin Asymmetry in Deep-Inelastic Scattering from the Reaction 3He ↑ (e, e')X

doi: 10.1103/PhysRevLett.113.022502
Citations: PlumX Metrics


2014LA04      Phys.Rev. C 89, 024002 (2014)

G.Laskaris, Q.Ye, B.Lalremruata, Q.J.Ye, M.W.Ahmed, T.Averett, A.Deltuva, D.Dutta, A.C.Fonseca, H.Gao, J.Golak, M.Huang, H.J.Karwowski, J.M.Mueller, L.S.Myers, C.Peng, B.A.Perdue, X.Qian, P.U.Sauer, R.Skibinski, S.Stave, J.R.Tompkins, H.R.Weller, H.Witala, Y.K.Wu, Y.Zhang, W.Zheng

Spin-dependent cross sections from the three-body photodisintegration of 3He at incident energies of 12.8 and 14.7 MeV

NUCLEAR REACTIONS 3He(polarized γ, n), E=12.8, 14.7 MeV; measured time-of-flight spectra, γ spectra, and neutron spectra from three-body breakup of 3He using 16 liquid scintillator detectors, spin-dependent double-differential σ(E, θ) at HiγS-TUNL facility. Monoenergetic circularly polarized γ beam, and longitudinally polarized 3He target. Comparison with previous experimental results, and with theoretical calculations.

doi: 10.1103/PhysRevC.89.024002
Citations: PlumX Metrics

Data from this article have been entered in the EXFOR database. For more information, access X4 datasetL0181.


2013LA14      Phys.Rev.Lett. 110, 202501 (2013)

G.Laskaris, Q.Ye, B.Lalremruata, Q.J.Ye, M.W.Ahmed, T.Averett, A.Deltuva, D.Dutta, A.C.Fonseca, H.Gao, J.Golak, M.Huang, H.J.Karwowski, J.M.Mueller, L.S.Myers, C.Peng, B.A.Perdue, X.Qian, P.U.Sauer, R.Skibinski, S.Stave, J.R.Tompkins, H.R.Weller, H.Witala, Y.K.Wu, Y.Zhang, W.Zheng

First Measurements of Spin-Dependent Double-Differential Cross Sections and the Gerasimov-Drell-Hearn Integrand from 3He(pol) (γ(pol), n)pp at Incident Photon Energies of 12.8 and 14.7 MeV

NUCLEAR REACTIONS 3He(polarized γ, n), E=12.8, 14.7 MeV; measured reaction products, En, In; deduced σ, σ(θ, E) and their uncertainties, contributions from the three-body photodisintegration to the 3He Gerasimov-Drell-Hearn integrand. Comparison with available data.

doi: 10.1103/PhysRevLett.110.202501
Citations: PlumX Metrics

Data from this article have been entered in the EXFOR database. For more information, access X4 datasetL0181.


2012AS01      Phys.Rev. C 85, 015202 (2012)

R.Asaturyan, R.Ent, H.Mkrtchyan, T.Navasardyan, V.Tadevosyan, G.S.Adams, A.Ahmidouch, T.Angelescu, J.Arrington, A.Asaturyan, O.K.Baker, N.Benmouna, C.Bertoncini, H.P.Blok, W.U.Boeglin, P.E.Bosted, H.Breuer, M.E.Christy, S.H.Connell, Y.Cui, M.M.Dalton, S.Danagoulian, D.Day, J.A.Dunne, D.Dutta, N.El Khayari, H.C.Fenker, V.V.Frolov, L.Gan, D.Gaskell, K.Hafidi, W.Hinton, R.J.Holt, T.Horn, G.M.Huber, E.Hungerford, X.Jiang, M.Jones, K.Joo, N.Kalantarians, J.J.Kelly, C.E.Keppel, V.Kubarovsky, Y.Li, Y.Liang, D.Mack, S.P.Malace, P.Markowitz, E.McGrath, P.McKee, D.G.Meekins, A.Mkrtchyan, B.Moziak, G.Niculescu, I.Niculescu, A.K.Opper, T.Ostapenko, P.E.Reimer, J.Reinhold, J.Roche, S.E.Rock, E.Schulte, E.Segbefia, C.Smith, G.R.Smith, P.Stoler, L.Tang, M.Ungaro, A.Uzzle, S.Vidakovic, A.Villano, W.F.Vulcan, M.Wang, G.Warren, F.R.Wesselmann, B.Wojtsekhowski, S.A.Wood, C.Xu, L.Yuan, X.Zheng

Semi-inclusive charged-pion electroproduction off protons and deuterons: Cross sections, ratios, and access to the quark-parton model at low energies

doi: 10.1103/PhysRevC.85.015202
Citations: PlumX Metrics


2012CH32      Phys.Rev. C 86, 015206 (2012)

W.Chen, H.Gao, W.J.Briscoe, D.Dutta, A.E.Kudryavtsev, M.Mirazita, M.W.Paris, P.Rossi, S.Stepanyan, I.I.Strakovsky, V.E.Tarasov, R.L.Workman

Amplitude analysis of γn → π-p data above 1 GeV

doi: 10.1103/PhysRevC.86.015206
Citations: PlumX Metrics


2012FO06      Phys.Rev.Lett. 108, 092502 (2012)

N.Fomin, J.Arrington, R.Asaturyan, F.Benmokhtar, W.Boeglin, P.Bosted, A.Bruell, M.H.S.Bukhari, M.E.Christy, E.Chudakov, B.Clasie, S.H.Connell, M.M.Dalton, A.Daniel, D.B.Day, D.Dutta, R.Ent, L.El Fassi, H.Fenker, B.W.Filippone, K.Garrow, D.Gaskell, C.Hill, R.J.Holt, T.Horn, M.K.Jones, J.Jourdan, N.Kalantarians, C.E.Keppel, D.Kiselev, M.Kotulla, R.Lindgren, A.F.Lung, S.Malace, P.Markowitz, P.McKee, D.G.Meekins, H.Mkrtchyan, T.Navasardyan, G.Niculescu, A.K.Opper, C.Perdrisat, D.H.Potterveld, V.Punjabi, X.Qian, P.E.Reimer, J.Roche, V.M.Rodriguez, O.Rondon, E.Schulte, J.Seely, E.Segbefia, K.Slifer, G.R.Smith, P.Solvignon, V.Tadevosyan S.Tajima, L.Tang, G.Testa, R.Trojer, V.Tvaskis, W.F.Vulcan, C.Wasko, F.R.Wesselmann, S.A.Wood, J.Wright, X.Zheng

New Measurements of High-Momentum Nucleons and Short-Range Structures in Nuclei

doi: 10.1103/PhysRevLett.108.092502
Citations: PlumX Metrics


2011AN07      Eur.Phys.J. A 47, 35 (2011)

M.Anselmino, H.Avakian, D.Boer, F.Bradamante, M.Burkardt, J.P.Chen, E.Cisbani, M.Contalbrigo, D.Crabb, D.Dutta, L.Gamberg, H.Gao, D.Hasch, J.Huang, M.Huang, Z.Kang, C.Keppel, G.Laskaris, Z.-T.Liang, M.X.Liu, N.Makins, R.D.Mckeown, A.Metz, Z.-E.Meziani, B.Musch, J.-C.Peng, A.Prokudin, X.Qian, Y.Qiang, J.W.Qiu, P.Rossi, P.Schweitzer, J.Soffer, V.Sulkosky, Y.Wang, B.Xiao, Q.Ye, Q.-J.Ye, F.Yuan, X.Zhan, Y.Zhang, W.Zheng, J.Zhou

Transverse-momentum-dependent parton distribution/fragmentation functions at an electron-ion collider

doi: 10.1140/epja/i2011-11035-2
Citations: PlumX Metrics


2011DU12      Phys.Rev. C 83, 042201 (2011)

D.Dutta, J.C.Peng, I.C.Cloet, D.Gaskell

Pion-induced Drell-Yan processes and the flavor-dependent EMC effect

doi: 10.1103/PhysRevC.83.042201
Citations: PlumX Metrics


2011DU18      Nucl.Phys. A862-863, 231c (2011)

D.Dutta, and the PANDA Collaboration

Physics program of PANDA experiment at FAIR

doi: 10.1016/j.nuclphysa.2011.05.045
Citations: PlumX Metrics


2011NU02      Phys.Rev. C 84, 015210 (2011)

Nuruzzaman, D.Dutta, J.Arrington, R.Asaturyan, F.Benmokhtar, W.Boeglin, P.Bosted, A.Bruell, B.Clasie, M.E.Christy, E.Chudakov, M.M.Dalton, A.Daniel, D.Day, L.El Fassi, R.Ent, H.C.Fenker, J.Ferrer, N.Fomin, H.Gao, K.Garrow, D.Gaskell, C.Gray, T.Horn, G.M.Huber, M.K.Jones, N.Kalantarians, C.E.Keppel, K.Kramer, Y.Li, Y.Liang, A.F.Lung, S.Malace, P.Markowitz, A.Matsumura, D.G.Meekins, T.Mertens, T.Miyoshi, H.Mkrtchyan, R.Monson, T.Navasardyan, G.Niculescu, I.Niculescu, Y.Okayasu, A.K.Opper, C.Perdrisat, V.Punjabi, X.Qian, A.W.Rauf, V.M.Rodriquez, D.Rohe, J.Seely, E.Segbefia, G.R.Smith, M.Sumihama, V.Tadevosyan, L.Tang, V.Tvaskis, W.F.Vulcan, F.R.Wesselmann, S.A.Wood, L.Yuan, X.C.Zheng

Nuclear transparency and effective kaon-nucleon cross section from the A(e, e'K+) reaction

doi: 10.1103/PhysRevC.84.015210
Citations: PlumX Metrics


2010FO09      Phys.Rev.Lett. 105, 212502 (2010)

N.Fomin, J.Arrington, D.B.Day, D.Gaskell, A.Daniel, J.Seely, R.Asaturyan, F.Benmokhtar, W.Boeglin, B.Boillat, P.Bosted, A.Bruell, M.H.S.Bukhari, M.E.Christy, E.Chudakov, B.Clasie, S.H.Connell, M.M.Dalton, D.Dutta, R.Ent, L.El Fassi, H.Fenker, B.W.Filippone, K.Garrow, C.Hill, R.J.Holt, T.Horn, M.K.Jones, J.Jourdan, N.Kalantarians, C.E.Keppel, D.Kiselev, M.Kotulla, R.Lindgren, A.F.Lung, S.Malace, P.Markowitz, P.McKee, D.G.Meekins, T.Miyoshi, H.Mkrtchyan, T.Navasardyan, G.Niculescu, Y.Okayasu, A.K.Opper, C.Perdrisat, D.H.Potterveld, V.Punjabi, X.Qian, P.E.Reimer, J.Roche, V.M.Rodriguez, O.Rondon, E.Schulte, E.Segbefia, K.Slifer, G.R.Smith, P.Solvignon, V.Tadevosyan, S.Tajima, L.Tang, G.Testa, R.Trojer, V.Tvaskis, W.F.Vulcan, C.Wasko, F.R.Wesselmann, S.A.Wood, J.Wright, X.Zheng

Scaling of the F2 Structure Function in Nuclei and Quark Distributions at χ > 1

doi: 10.1103/PhysRevLett.105.212502
Citations: PlumX Metrics


2010KU10      Phys.Rev. C 81, 054601 (2010)

H.Kumawat, V.Jha, V.V.Parkar, B.J.Roy, S.Santra, V.Kumar, D.Dutta, P.Shukla, L.M.Pant, A.K.Mohanty, R.K.Choudhury, S.Kailas

Inclusive α-production cross section for the 6Li + 90Zr system at energies near the fusion barrier

NUCLEAR REACTIONS 90Zr(6Li, X), E=15, 17, 19, 21, 25, 30 MeV; measured α-spectra, σ and σ(θ). Comparison with DWBA and statistical model calculations.

doi: 10.1103/PhysRevC.81.054601
Citations: PlumX Metrics

Data from this article have been entered in the EXFOR database. For more information, access X4 datasetD6109.


2010PU02      Phys.Rev.Lett. 104, 242301 (2010)

A.J.R.Puckett, E.J.Brash, M.K.Jones, W.Luo, M.Meziane, L.Pentchev, C.F.Perdrisat, V.Punjabi, F.R.Wesselmann, A.Ahmidouch, I.Albayrak, K.A.Aniol, J.Arrington, A.Asaturyan, H.Baghdasaryan, F.Benmokhtar, W.Bertozzi, L.Bimbot, P.Bosted, W.Boeglin, C.Butuceanu, P.Carter, S.Chernenko, E.Christy, M.Commisso, J.C.Cornejo, S.Covrig, S.Danagoulian, A.Daniel, A.Davidenko, D.Day, S.Dhamija, D.Dutta, R.Ent, S.Frullani, H.Fenker, E.Frlez, F.Garibaldi, D.Gaskell, S.Gilad, R.Gilman, Y.Goncharenko, K.Hafidi, D.Hamilton, D.W.Higinbotham, W.Hinton, T.Horn, B.Hu, J.Huang, G.M.Huber, E.Jensen, C.Keppel, M.Khandaker, P.King, D.Kirillov, M.Kohl, V.Kravtsov, G.Kumbartzki, Y.Li, V.Mamyan, D.J.Margaziotis, A.Marsh, Y.Matulenko, J.Maxwell, G.Mbianda, D.Meekins, Y.Melnik, J.Miller, A.Mkrtchyan, H.Mkrtchyan, B.Moffit, O.Moreno, J.Mulholland, A.Narayan, S.Nedev, Nuruzzaman, E.Piasetzky, W.Pierce, N.M.Piskunov, Y.Prok, R.D.Ransome, D.S.Razin, P.Reimer, J.Reinhold, O.Rondon, M.Shabestari, A.Shahinyan, K.Shestermanov, S.Sirca, I.Sitnik, L.Smykov, G.Smith, L.Solovyev, P.Solvignon, R.Subedi, E.Tomasi-Gustafsson, M.Veilleux, B.B.Wojtsekhowski, S.Wood, Z.Ye, Y.Zanevsky, X.Zhang, Y.Zhang, X.Zheng, L.Zhu

Recoil Polarization Measurements of the Proton Electromagnetic Form Factor Ratio to Q2=8.5 GeV2

doi: 10.1103/PhysRevLett.104.242301
Citations: PlumX Metrics


2010QI02      Phys.Rev. C 81, 055209 (2010)

X.Qian, T.Horn, B.Clasie, J.Arrington, R.Asaturyan, F.Benmokhtar, W.Boeglin, P.Bosted, A.Bruell, M.E.Christy, E.Chudakov, M.M.Dalton, A.Daniel, D.Day, D.Dutta, L.El Fassi, R.Ent, H.C.Fenker, J.Ferrer, N.Fomin, H.Gao, K.Garrow, D.Gaskell, C.Gray, G.M.Huber, M.K.Jones, N.Kalantarians, C.E.Keppel, K.Kramer, Y.Li, Y.Liang, A.F.Lung, S.Malace, P.Markowitz, A.Matsumura, D.G.Meekins, T.Mertens, T.Miyoshi, H.Mkrtchyan, R.Monson, T.Navasardyan, G.Niculescu, I.Niculescu, Y.Okayasu, A.K.Opper, C.Perdrisat, V.Punjabi, A.W.Rauf, V.M.Rodriquez, D.Rohe, J.Seely, E.Segbefia, G.R.Smith, M.Sumihama, V.Tadevosyan, L.Tang, A.Villano, W.F.Vulcan, F.R.Wesselmann, S.A.Wood, L.Yuan, X.Zheng

Experimental study of the A(e, e'π+) reaction on 1H, 2H, 12C, 27Al, 63Cu, and 197Au

NUCLEAR REACTIONS 1,2H, 12C, 27Al, 63Cu, 197Au(e, e'π+), E<5.8 GeV; measured yields, differential cross sections as a function of azimuthal angle, and nuclear transparencies versus Q2.

doi: 10.1103/PhysRevC.81.055209
Citations: PlumX Metrics


2009BO03      Phys.Rev. C 79, 015209 (2009)

P.Bosted, J.Dunne, C.A.Lee, P.Junnarkar, M.Strikman, J.Arrington, R.Asaturyan, F.Benmokhtar, M.E.Christy, E.Chudakov, B.Clasie, S.H.Connell, M.M.Dalton, A.Daniel, D.Day, D.Dutta, R.Ent, N.Fomin, D.Gaskell, T.Horn, N.Kalantarians, C.E.Keppel, D.Kiselev, D.G.Meekins, H.Mkrtchyan, T.Navasardyan, J.Roche, V.M.Rodriguez, J.Seely, K.Slifer, S.Tajima, G.Testa, R.Trojer, F.R.Wesselmann, S.A.Wood, X.C.Zheng

Search for sub-threshold photoproduction of J/ψ mesons

doi: 10.1103/PhysRevC.79.015209
Citations: PlumX Metrics


2009DA11      Phys.Rev. C 80, 015205 (2009)

M.M.Dalton, G.S.Adams, A.Ahmidouch, T.Angelescu, J.Arrington, R.Asaturyan, O.K.Baker, N.Benmouna, C.Bertoncini, W.U.Boeglin, P.E.Bosted, H.Breuer, M.E.Christy, S.H.Connell, Y.Cui, S.Danagoulian, D.Day, T.Dodario, J.A.Dunne, D.Dutta, N.El Khayari, R.Ent, H.C.Fenker, V.V.Frolov, L.Gan, D.Gaskell, K.Hafidi, W.Hinton, R.J.Holt, T.Horn, G.M.Huber, E.Hungerford, X.Jiang, M.K.Jones, K.Joo, N.Kalantarians, J.J.Kelly, C.E.Keppel, V.Kubarovsky, Y.Li, Y.Liang, S.Malace, P.Markowitz, P.McKee, D.G.Meekins, H.Mkrtchyan, B.Moziak, T.Navasardyan, G.Niculescu, I.Niculescu, A.K.Opper, T.Ostapenko, P.E.Reimer, J.Reinhold, J.Roche, S.E.Rock, E.Schulte, E.Segbefia, C.Smith, G.R.Smith, P.Stoler, V.Tadevosyan, L.Tang, V.Tvaskis, M.Ungaro, A.Uzzle, S.Vidakovic, A.Villano, W.F.Vulcan, M.Wang, G.Warren, F.R.Wesselmann, B.Wojtsekhowski, S.A.Wood, C.Xu, L.Yuan, X.Zheng, H.Zhu

Electroproduction of η mesons in the S11(1535) resonance region at high momentum transfer

doi: 10.1103/PhysRevC.80.015205
Citations: PlumX Metrics


2009MA56      Phys.Rev. C 80, 035207 (2009)

S.P.Malace, G.S.Adams, A.Ahmidouch, T.Angelescu, J.Arrington, R.Asaturyan, O.K.Baker, N.Benmouna, H.P.Blok, W.U.Boeglin, P.E.Bosted, H.Breuer, M.E.Christy, Y.Cui, M.M.Dalton, S.Danagoulian, D.Day, J.A.Dunne, D.Dutta, R.Ent, H.C.Fenker, L.Gan, D.Gaskell, K.Hafidi, W.Hinton, R.J.Holt, T.Horn, G.M.Huber, E.Hungerford, X.Jiang, M.Jones, K.Joo, N.Kalantarians, J.J.Kelly, C.E.Keppel, E.R.Kinney, V.Kubarovsky, Y.Li, Y.Liang, P.Markowitz, E.McGrath, P.McKee, D.G.Meekins, H.Mkrtchyan, T.Navasardyan, G.Niculescu, I.Niculescu, P.E.Reimer, J.Reinhold, J.Roche, E.Schulte, E.Segbefia, C.Smith, G.R.Smith, V.Tadevosyan, L.Tang, M.Ungaro, A.Uzzle, S.Vidakovic, A.N.Villano, W.F.Vulcan, F.R.Wesselmann, B.Wojtsekhowski, S.A.Wood, L.Yuan, X.Zheng

Applications of quark-hadron duality in the F2 structure function

doi: 10.1103/PhysRevC.80.035207
Citations: PlumX Metrics


2009SE12      Phys.Rev.Lett. 103, 202301 (2009)

J.Seely, A.Daniel, D.Gaskell, J.Arrington, N.Fomin, P.Solvignon, R.Asaturyan, F.Benmokhtar, W.Boeglin, B.Boillat, P.Bosted, A.Bruell, M.H.S.Bukhari, M.E.Christy, B.Clasie, S.Connell, M.M.Dalton, D.Day, J.Dunne, D.Dutta, L.El Fassi, R.Ent, H.Fenker, B.W.Filippone, H.Gao, C.Hill, R.J.Holt, T.Horn, E.Hungerford, M.K.Jones, J.Jourdan, N.Kalantarians, C.E.Keppel, D.Kiselev, M.Kotulla, C.Lee, A.F.Lung, S.Malace, D.G.Meekins, T.Mertens, H.Mkrtchyan, T.Navasardyan, G.Niculescu, I.Niculescu, H.Nomura, Y.Okayasu, A.K.Opper, C.Perdrisat, D.H.Potterveld, V.Punjabi, X.Qian, P.E.Reimer, J.Roche, V.M.Rodriguez, O.Rondon, E.Schulte, E.Segbefia, K.Slifer, G.R.Smith, V.Tadevosyan, S.Tajima, L.Tang, G.Testa, R.Trojer, V.Tvaskis, W.F.Vulcan, F.R.Wesselmann, S.A.Wood, J.Wright, L.Yuan, X.Zheng

New Measurements of the European Muon Collaboration Effect in Very Light Nuclei

doi: 10.1103/PhysRevLett.103.202301
Citations: PlumX Metrics


2009VI05      Phys.Rev. C 80, 035203 (2009)

A.N.Villano, P.Stoler, P.E.Bosted, S.H.Connell, M.M.Dalton, M.K.Jones, V.Kubarovsky, G.S.Adams, A.Ahmidouch, J.Arrington, R.Asaturyan, O.K.Baker, H.Breuer, M.E.Christy, S.Danagoulian, D.Day, J.A.Dunne, D.Dutta, R.Ent, H.C.Fenker, V.V.Frolov, L.Gan, D.Gaskell, W.Hinton, R.J.Holt, T.Horn, G.M.Huber, K.Joo, N.Kalantarians, C.E.Keppel, Y.Li, A.Lung, D.Mack, S.Malace, P.Markowitz, D.G.Meekins, H.Mkrtchyan, J.Napolitano, G.Niculescu, I.Niculescu, D.H.Potterveld, P.E.Reimer, J.Reinhold, J.Roche, S.E.Rock, G.R.Smith, S.Stepanyan, V.Tadevosyan, V.Tvaskis, M.Ungaro, A.Uzzle, S.Vidakovic, F.R.Wesselmann, B.Wojtsekhowski, S.A.Wood, L.Yuan, X.Zheng, H.Zhu

Neutral pion electroproduction in the resonance region at high Q2

doi: 10.1103/PhysRevC.80.035203
Citations: PlumX Metrics


2008HO11      Phys.Rev. C 78, 058201 (2008)

T.Horn, X.Qian, J.Arrington, R.Asaturyan, F.Benmokhtar, W.Boeglin, P.Bosted, A.Bruell, M.E.Christy, E.Chudakov, B.Clasie, M.M.Dalton, A.Daniel, D.Day, D.Dutta, L.El Fassi, R.Ent, H.Fenker, J.Ferrer, N.Fomin, H.Gao, K.Garrow, D.Gaskell, C.Gray, G.M.Huber, M.K.Jones, N.Kalantarians, C.E.Keppel, K.Kramer, Y.Li, Y.Liang, A.F.Lung, S.Malace, P.Markowitz, A.Matsumura, D.Meekins, T.Mertens, T.Miyoshi, H.Mkrtchyan, R.Monson, T.Navasardyan, G.Niculescu, I.Niculescu, Y.Okayasu, A.K.Opper, C.Perdrisat, V.Punjabi, A.W.Rauf, V.Rodriguez, D.Rohe, J.Seely, E.Segbefia, G.R.Smith, M.Sumihama, V.Tadevosyan, L.G.Tang, V.Tvaskis, A.Villano, W.Vulcan, F.R.Wesselmann, S.A.Wood, L.Yuan, X.C.Zheng

Scaling study of the pion electroproduction cross sections

doi: 10.1103/PhysRevC.78.058201
Citations: PlumX Metrics


2008KU16      Phys.Rev. C 78, 044617 (2008)

H.Kumawat, V.Jha, B.J.Roy, V.V.Parkar, S.Santra, V.Kumar, D.Dutta, P.Shukla, L.M.Pant, A.K.Mohanty, R.K.Choudhury, S.Kailas

Breakup threshold anomaly in the elastic scattering for the 6Li + 90Zr system

NUCLEAR REACTIONS 90Zr(6Li, 6Li), E=11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 30 MeV; measured angular distributions, σ, optical potentials, normalization factors. Comparison with Continuum Discretized Coupled Channels calculations.

doi: 10.1103/PhysRevC.78.044617
Citations: PlumX Metrics

Data from this article have been entered in the EXFOR database. For more information, access X4 datasetD6068.


2007CL04      Phys.Rev.Lett. 99, 242502 (2007)

B.Clasie, X.Qian, J.Arrington, R.Asaturyan, F.Benmokhtar, W.Boeglin, P.Bosted, A.Bruell, M.E.Christy, E.Chudakov, W.Cosyn, M.M.Dalton, A.Daniel, D.Day, D.Dutta, L.El Fassi, R.Ent, H.C.Fenker, J.Ferrer, N.Fomin, H.Gao, K.Garrow, D.Gaskell, C.Gray, T.Horn, G.M.Huber, M.K.Jones, N.Kalantarians, C.E.Keppel, K.Kramer, A.Larson, Y.Li, Y.Liang, A.F.Lung, S.Malace, P.Markowitz, A.Matsumura, D.G.Meekins, T.Mertens, G.A.Miller, T.Miyoshi, H.Mkrtchyan, R.Monson, T.Navasardyan, G.Niculescu, I.Niculescu, Y.Okayasu, A.K.Opper, C.Perdrisat, V.Punjabi, A.W.Rauf, V.M.Rodriquez, D.Rohe, J.Ryckebusch, J.Seely, E.Segbefia, G.R.Smith, M.Strikman, M.Sumihama, V.Tadevosyan, L.Tang, V.Tvaskis, A.Villano, W.F.Vulcan, F.R.Wesselmann, S.A.Wood, L.Yuan, X.C.Zheng

Measurement of Nuclear Transparency for the A(e, e'π+) Reaction

NUCLEAR REACTIONS 2H, 12C, 27Al, 63Cu, 197Au(e, e'π+), E=4.021-5.767 GeV; measured electron and pion energies. Deduced nuclear transparency.

doi: 10.1103/PhysRevLett.99.242502
Citations: PlumX Metrics


2007CR01      Phys.Rev.Lett. 98, 052301 (2007)

C.B.Crawford, A.Sindile, T.Akdogan, R.Alarcon, W.Bertozzi, E.Booth, T.Botto, J.Calarco, B.Clasie, A.DeGrush, T.W.Donnelly, K.Dow, D.Dutta, M.Farkhondeh, R.Fatemi, O.Filoti, W.Franklin, H.Gao, E.Geis, S.Gilad, W.Haeberli, D.Hasell, W.Hersman, M.Holtrop, P.Karpius, M.Kohl, H.Kolster, T.Lee, A.Maschinot, J.Matthews, K.McIlhany, N.Meitanis, R.G.Milner, R.P.Redwine, J.Seely, A.Shinozaki, S.Sirca, E.Six, T.Smith, B.Tonguc, C.Tschalaer, E.Tsentalovich, W.Turchinetz, J.F.J.van den Brand, J.van der Laan, F.Wang, T.Wise, Y.Xiao, W.Xu, C.Zhang, Z.Zhou, V.Ziskin, T.Zwart

Measurement of the Proton's Electric to Magnetic Form Factor Ratio from 1H(pol)(e(pol), e'p)

NUCLEAR REACTIONS 1H(polarized e, e'p), E=high; measured asymmetries. 1H deduced electric to magnetic form factor ratios. Polarized target.

doi: 10.1103/PhysRevLett.98.052301
Citations: PlumX Metrics


2005DU05      Phys.Rev. C 71, 032201 (2005)

D.Dutta, H.Gao

Generalized counting rule and oscillatory scaling

NUCLEAR REACTIONS 1H(p, p), (polarized p, p), E(cm) ≈ 1-5 GeV; analyzed σ(θ=90°), polarization observables. 1H(γ, π+), E(cm) ≈ 2-4 GeV; analyzed σ(θ=90°). Generalized counting rule.

doi: 10.1103/PhysRevC.71.032201
Citations: PlumX Metrics


2005KR14      Phys.Rev.Lett. 95, 142002 (2005)

K.Kramer, D.S.Armstrong, T.D.Averett, W.Bertozzi, S.Binet, C.Butuceanu, A.Camsonne, G.D.Cates, J.-P.Chen, S.Choi, E.Chudakov, F.Cusanno, A.Deur, P.Djawotho, D.Dutta, J.M.Finn, H.Gao, F.Garibaldi, O.Gayou, R.Gilman, A.Glamazdin, V.Gorbenko, K.A.Griffioen, J.-O.Hansen, D.W.Higinbotham, W.Hinton, T.Horn, C.W.de Jager, X.Jiang, W.Korsch, J.LeRose, D.Lhuillier, N.Liyanage, D.J.Margaziotis, K.McCormick, Z.-E.Meziani, R.Michaels, B.Milbrath, B.Moffit, S.Nanda, C.F.Perdrisat, R.Pomatsalyuk, V.Punjabi, B.Reitz, J.Roche, R.Roche, M.Roedelbronn, N.Savvinov, J.Secrest, J.Singh, S.Sirca, K.Slifer, P.Solvignon, D.J.Steiner, R.Suleiman, V.Sulkosky, A.Tobias, A.Vacheret, Y.Xiao, X.Zheng, J.Zhou, L.Zhu, X.Zhu, P.A.Zolnierczuk

Q2 Dependence of the Neutron Spin Structure Function gn2 at Low Q2

NUCLEAR REACTIONS 3He(polarized e, e'), E=3.465-5.727 GeV; measured parallel and perpendicular cross section differences. 1n, 3He deduced momentum transfer dependence of spin structure function.

doi: 10.1103/PhysRevLett.95.142002
Citations: PlumX Metrics


2005QA01      Phys.Rev.Lett. 94, 142301 (2005)

I.A.Qattan, J.Arrington, R.E.Segel, X.Zheng, K.Aniol, O.K.Baker, R.Beams, E.J.Brash, J.Calarco, A.Camsonne, J.-P.Chen, M.E.Christy, D.Dutta, R.Ent, S.Frullani, D.Gaskell, O.Gayou, R.Gilman, C.Glashausser, K.Hafidi, J.-O.Hansen, D.W.Higinbotham, W.Hinton, R.J.Holt, G.M.Huber, H.Ibrahim, L.Jisonna, M.K.Jones, C.E.Keppel, E.Kinney, G.J.Kumbartzki, A.Lung, D.J.Margaziotis, K.McCormick, D.Meekins, R.Michaels, P.Monaghan, P.Moussiegt, L.Pentchev, C.Perdrisat, V.Punjabi, R.Ransome, J.Reinhold, B.Reitz, A.Saha, A.Sarty, E.C.Schulte, K.Slifer, P.Solvignon, V.Sulkosky, K.Wijesooriya, B.Zeidman

Precision Rosenbluth Measurement of the Proton Elastic Form Factors

NUCLEAR REACTIONS 1H(e, e), E=1.9-4.7 GeV; measured recoil proton spectra, σ(θ), σ. 1H deduced electromagnetic form factors.

doi: 10.1103/PhysRevLett.94.142301
Citations: PlumX Metrics


2004AM12      Phys.Rev. C 70, 035203 (2004)

P.Ambrozewicz, J.Mitchell, J.Dunne, P.Markowitz, C.J.Martoff, J.Reinhold, B.Zeidman, D.J.Abbott, A.Ahmidouch, C.S.Armstrong, J.Arrington, K.A.Assamagan, K.Bailey, O.K.Baker, S.Beedoe, H.Breuer, R.Carlini, J.Cha, G.Collins, C.Cothran, W.J.Cummings, S.Danagoulian, D.Day, F.Duncan, D.Dutta, T.Eden, R.Ent, L.Ewell, H.T.Fortune, H.Gao, D.F.Geesaman, P.Gueye, K.K.Gustafsson, J.-O.Hansen, W.Hinton, C.E.Keppel, A.Klein, D.Koltenuk, D.J.Mack, R.Madey, D.G.Meekins, H.Mkrtchyan, R.M.Mohring, S.K.Mtingwa, G.Niculescu, I.Niculescu, T.G.O'Neill, D.Potterveld, J.W.Price, B.A.Raue, P.Roos, G.Savage, R.Sawafta, R.E.Segel, S.Stepanyan, V.Tadevosyan, L.Tang, B.P.Terburg, S.Wood, C.Yan, B.Zihlmann

Near threshold electroproduction of the ω meson at Q2 ≈ 0.5 GeV2

NUCLEAR REACTIONS 1H(e, e'X), E=3.245 GeV; measured ω-meson production associated missing mass spectra, σ(θ); deduced possible resonance effects, other reaction mechanism features.

doi: 10.1103/PhysRevC.70.035203
Citations: PlumX Metrics


2004CH38      Phys.Rev. C 70, 015206 (2004)

M.E.Christy, A.Ahmidouch, C.S.Armstrong, J.Arrington, R.Asaturyan, S.Avery, O.K.Baker, D.H.Beck, H.P.Blok, C.W.Bochna, W.Boeglin, P.Bosted, M.Bouwhuis, H.Breuer, D.S.Brown, A.Bruell, R.D.Carlini, N.S.Chant, A.Cochran, L.Cole, S.Danagoulian, D.B.Day, J.Dunne, D.Dutta, R.Ent, H.C.Fenker, B.Fox, L.Gan, H.Gao, K.Garrow, D.Gaskell, A.Gasparian, D.F.Geesaman, P.L.J.Gueye, M.Harvey, R.J.Holt, X.Jiang, C.E.Keppel, E.Kinney, Y.Liang, W.Lorenzon, A.Lung, P.Markowitz, J.W.Martin, K.McIlhany, D.Mckee, D.Meekins, M.A.Miller, R.G.Milner, J.H.Mitchell, H.Mkrtchyan, B.A.Mueller, A.Nathan, G.Niculescu, I.Niculescu, T.G.O'Neill, V.Papavassiliou, S.F.Pate, R.B.Piercey, D.Potterveld, R.D.Ransome, J.Reinhold, E.Rollinde, P.Roos, A.J.Sarty, R.Sawafta, E.C.Schulte, E.Segbefia, C.Smith, S.Stepanyan, S.Strauch, V.Tadevosyan, L.Tang, R.Tieulent, A.Uzzle, W.F.Vulcan, S.A.Wood, F.Xiong, L.Yuan, M.Zeier, B.Zihlmann, V.Ziskin

Measurements of electron-proton elastic cross sections for 0.4 < Q2 < 5.5 (GeV/c)2

NUCLEAR REACTIONS 1H(e, e), E=1.1-5.5 GeV; measured elastic σ(Q2), σ(θ); deduced form factors.

doi: 10.1103/PhysRevC.70.015206
Citations: PlumX Metrics


2004DU06      Eur.Phys.J. A 19, Supplement 1, 179 (2004)

D.Dutta

Experimental search for color transparency at Jefferson Lab

doi: 10.1140/epjad/s2004-03-030-0
Citations: PlumX Metrics


2003DU13      Phys.Rev. C 68, 021001 (2003)

D.Dutta, and the Jefferson Lab E94104 Collaboration

Nuclear transparency with the γn → π-p process in 4He

NUCLEAR REACTIONS 2H, 4He(γ, pπ-), E=1.6-4.5 GeV bremsstrahlung; measured pion and proton spectra; deduced nuclear transparency.

doi: 10.1103/PhysRevC.68.021001
Citations: PlumX Metrics


2003DU14      Pramana 60, 1079 (2003)

D.Dutta, S.V.S.Sastry, A.K.Mohanty, K.Kumar, R.K.Choudhury

Photon production from quark gluon plasma at finite baryon density

NUCLEAR REACTIONS Pb(Pb, X), E=high; analyzed photon yields, sensitivity to baryon density.

doi: 10.1007/BF02707034
Citations: PlumX Metrics


2003DU23      Phys.Rev. C 68, 064603 (2003)

D.Dutta, D.van Westrum, D.Abbott, A.Ahmidouch, Ts.A.Amatuoni, C.Armstrong, J.Arrington, K.A.Assamagan, K.Bailey, O.K.Baker, S.Barrow, K.Beard, D.Beatty, S.Beedoe, E.Beise, E.Belz, C.Bochna, P.E.Bosted, H.Breuer, E.E.W.Bruins, R.Carlini, J.Cha, N.Chant, C.Cothran, W.J.Cummings, S.Danagoulian, D.Day, D.DeSchepper, J.-E.Ducret, F.Duncan, J.Dunne, T.Eden, R.Ent, H.T.Fortune, V.Frolov, D.F.Geesaman, H.Gao, R.Gilman, P.Gueye, J.O.Hansen, W.Hinton, R.J.Holt, C.Jackson, H.E.Jackson, C.Jones, S.Kaufmann, J.J.Kelly, C.Keppel, M.Khandaker, W.Kim, E.Kinney, A.Klein, D.Koltenuk, L.Kramer, W.Lorenzon, A.Lung, K.McFarlane, D.J.Mack, R.Madey, P.Markowitz, J.Martin, A.Mateos, D.Meekins, M.A.Miller, R.Milner, J.Mitchell, R.Mohring, H.Mkrtchyan, A.M.Nathan, G.Niculescu, I.Niculescu, T.G.O'Neill, D.Potterveld, J.W.Price, J.Reinhold, C.Salgado, J.P.Schiffer, R.E.Segel, P.Stoler, R.Suleiman, V.Tadevosyan, L.Tang, B.Terburg, T.P.Welch, C.Williamson, S.Wood, C.Yan, J.-C.Yang, J.Yu, B.Zeidman, W.Zhao, B.Zihlmann

Quasielastic (e, e'p) reaction on 12C, 56Fe, and 197Au

NUCLEAR REACTIONS 12C, 56Fe, 197Au(e, e'p), E=0.845-3.345 GeV; measured missing energy, momentum distributions; deduced spectral functions. Comparison with model predictions.

doi: 10.1103/PhysRevC.68.064603
Citations: PlumX Metrics


2003MO08      Phys.Rev. C 67, 055205 (2003)

R.M.Mohring, D.Abbott, A.Ahmidouch, Ts.A.Amatuni, P.Ambrozewicz, T.Angelescu, C.S.Armstrong, J.Arrington, K.Assamagan, S.Avery, K.Bailey, K.Beard, S.Beedoe, E.J.Beise, H.Breuer, R.Carlini, J.Cha, C.C.Chang, N.Chant, E.Cisbani, G.Collins, W.Cummings, S.Danagoulian, R.De Leo, F.Duncan, J.Dunne, D.Dutta, T.Eden, R.Ent, L.Eyraud, L.Ewell, M.Finn, T.Fortune, V.Frolov, S.Frullani, C.Furget, F.Garibaldi, D.Gaskell, D.F.Geesaman, P.Gueye, K.K.Gustafsson, J.-O.Hansen, M.Harvey, W.Hinton, E.Hungerford, M.Iodice, C.Jackson, C.Keppel, W.Kim, K.Kino, D.Koltenuk, S.Kox, L.Kramer, T.Leone, A.Lung, D.Mack, R.Madey, M.Maeda, S.Majewski, P.Markowitz, T.Mart, C.J.Martoff, D.Meekins, A.Mihul, J.Mitchell, H.Mkrtchyan, S.Mtingwa, I.Niculescu, R.Perrino, D.Potterveld, J.W.Price, B.A.Raue, J.-S.Real, J.Reinhold, P.Roos, T.Saito, G.Savage, R.Sawafta, R.Segel, S.Stepanyan, P.Stoler, V.Tadevosian, L.Tang, L.Teodorescu, T.Terasawa, H.Tsubota, G.M.Urciuoli, J.Volmer, W.Vulcan, T.P.Welch, R.Williams S.Wood, C.Yan, B.Zeidman

Separation of the longitudinal and transverse cross sections in the 1H(e, e'K+)Λ and 1H(e, e'K+0 reactions

NUCLEAR REACTIONS 1H(e, e'K+X), E=2.4-4 GeV; measured Λ and Σ0 hyperon production transverse and longitudinal σ, missing mass spectra. Comparison with previous results.

doi: 10.1103/PhysRevC.67.055205
Citations: PlumX Metrics


2003XU02      Phys.Rev. C 67, 012201 (2003)

W.Xu, B.Anderson, L.Auberbach, T.Averett, W.Bertozzi, T.Black, J.Calarco, L.Cardman, G.D.Cates, Z.W.Chai, J.P.Chen, S.Choi, E.Chudakov, S.Churchwell, G.S.Corrado, C.Crawford, D.Dale, A.Deur, P.Djawotho, T.W.Donnelly, D.Dutta, J.M.Finn, H.Gao, R.Gilman, A.V.Glamazdin, C.Glashausser, W.Glockle, J.Golak, J.Gomez, V.G.Gorbenko, J.-O.Hansen, F.W.Hersman, D.W.Higinbotham, R.Holmes, C.R.Howell, E.Hughes, B.Humensky, S.Incerti, C.W.de Jager, J.S.Jensen, X.Jiang, C.E.Jones, M.Jones, R.Kahl, H.Kamada, A.Kievsky, I.Kominis, W.Korsch, K.Kramer, G.Kumbartzki, M.Kuss, E.Lakuriqi, M.Liang, N.Liyanage, J.LeRose, S.Malov, D.J.Margaziotis, J.W.Martin, K.McCormick, R.D.McKeown, K.McIlhany, Z.-E.Meziani, R.Michaels, G.W.Miller, J.Mitchell, S.Nanda, E.Pace, T.Pavlin, G.G.Petratos, R.I.Pomatsalyuk, D.Pripstein, D.Prout, R.D.Ransome, Y.Roblin, M.Rvachev, A.Saha, G.Salme, M.Schnee, T.Shin, K.Slifer, P.A.Souder, S.Strauch, R.Suleiman, M.Sutter, B.Tipton, L.Todor, M.Viviani, B.Vlahovic, J.Watson, C.F.Williamson, H.Witala, B.Wojtsekhowski, F.Xiong, J.Yeh, P.Zolnierczuk

Plane-wave impulse approximation extraction of the neutron magnetic form factor from quasielastic 3He(pol)(e(pol), e') at Q2 = 0.3 to 0.6 (GeV/c)2

NUCLEAR REACTIONS 3He(polarized e, e'), E=0.778, 1.727 GeV; measured transverse spin-dependent asymmetry. 1n deduced magnetic form factor. Polarized target.

doi: 10.1103/PhysRevC.67.012201
Citations: PlumX Metrics


2002DU12      Phys.Rev. C65, 044619 (2002)

D.Dutta, H.Gao, T.-S.H.Lee

Nucleon Resonances with Double Polarization Observables of Pion Photoproduction

NUCLEAR REACTIONS 1H(γ, π+), (γ, π0), E=1.10, 1.40 GeV; 1n(γ, π-), E=1.10, 1.45 GeV; calculated σ(θ), polarization observables; deduced role of nucleon resonances.

doi: 10.1103/PhysRevC.65.044619
Citations: PlumX Metrics


2002DU17      Nucl.Phys. A710, 415 (2002)

D.Dutta, S.V.S.Sastry, A.K.Mohanty, K.Kumar

Hard photon production from unsaturated quark-gluon plasma at two-loop level

doi: 10.1016/S0375-9474(02)01166-1
Citations: PlumX Metrics


2002GA02      Phys.Rev. C65, 011001 (2002)

D.Gaskell, A.Ahmidouch, P.Ambrozewicz, H.Anklin, J.Arrington, K.Assamagan, S.Avery, K.Bailey, O.K.Baker, S.Beedoe, B.Beise, H.Breuer, D.S.Brown, R.Carlini, J.Cha, N.Chant, A.Cowley, S.Danagoulian, D.De Schepper, J.Dunne, D.Dutta, R.Ent, L.Gan, A.Gasparian, D.F.Geesaman, R.Gilman, C.Glashausser, P.Gueye, M.Harvey, O.Hashimoto, W.Hinton, G.Hofman, C.Jackson, H.E.Jackson, C.Keppel, E.Kinney, D.Koltenuk, A.Lung, D.Mack, D.McKee, J.Mitchell, H.Mkrtchyan, B.Mueller, G.Niculescu, I.Niculescu, T.G.O'Neill, V.Papavassiliou, D.Potterveld, J.Reinhold, P.Roos, R.Sawafta, R.Segel, S.Stepanyan, V.Tadevosyan, T.Takahashi, L.Tang, B.Terburg, D.Van Westrum, J.Volmer, T.P.Welch, S.Wood, L.Yuan, B.Zeidman, B.Zihlmann

Measurement of Longitudinal and Transverse Cross Sections in the 3He(e, e'π+)3H Reaction at W = 1.6 GeV

NUCLEAR REACTIONS 1H, 3H(e, e'π+), E=1.645, 3.245 GeV; measured missing mass, longitudinal and transverse σ(θ).

doi: 10.1103/PhysRevC.65.011001
Citations: PlumX Metrics


2002GA43      Phys.Rev. C66, 044613 (2002)

K.Garrow, D.McKee, A.Ahmidouch, C.S.Armstrong, J.Arrington, R.Asaturyan, S.Avery, O.K.Baker, D.H.Beck, H.P.Blok, C.W.Bochna, W.Boeglin, P.Bosted, M.Bouwhuis, H.Breuer, D.S.Brown, A.Bruell, R.D.Carlini, N.S.Chant, A.Cochran, L.Cole, S.Danagoulian, D.B.Day, J.Dunne, D.Dutta, R.Ent, H.C.Fenker, B.Fox, L.Gan, D.Gaskell, A.Gasparian, H.Gao, D.F.Geesaman, R.Gilman, P.L.J.Gueye, M.Harvey, R.J.Holt, X.Jiang, C.E.Keppel, E.Kinney, Y.Liang, W.Lorenzon, A.Lung, D.J.Mack, P.Markowitz, J.W.Martin, K.McIlhany, D.Meekins, M.A.Miller, R.G.Milner, J.H.Mitchell, H.Mkrtchyan, B.A.Mueller, A.Nathan, G.Niculescu, I.Niculescu, T.G.O'Neill, V.Papavassiliou, S.Pate, R.B.Piercey, D.Potterveld, R.D.Ransome, J.Reinhold, E.Rollinde, P.Roos, A.J.Sarty, R.Sawafta, E.C.Schulte, E.Segbefia, C.Smith, S.Stepanyan, S.Strauch, V.Tadevosyan, L.Tang, R.Tieulent, A.Uzzle, W.F.Vulcan, S.A.Wood, F.Xiong, L.Yuan, M.Zeier, B.Zihlmann, V.Ziskin

Nuclear transparency from quasielastic A(e, e'p) reactions up to Q2 = 8.1 (GeV/c)2

NUCLEAR REACTIONS 2H, 12C, 56Fe(e, e'p), E=3.1, 4.5, 5.6 GeV; measured particle spectra, coincidence yields; deduced nuclear transparency vs mass, momentum transfer.

doi: 10.1103/PhysRevC.66.044613
Citations: PlumX Metrics


2002SC41      Phys.Rev. C66, 042201 (2002)

E.C.Schulte, A.Afanasev, M.Amarian, K.Aniol, S.Becher, K.Benslama, L.Bimbot, P.Bosted, E.Brash, J.Calarco, Z.Chai, C.Chang, T.Chang, J.P.Chen, S.Choi, E.Chudakov, S.Churchwell, D.Crovelli, S.Dieterich, S.Dumalski, D.Dutta, M.Epstein, K.Fissum, B.Fox, S.Frullani, H.Gao, J.Gao, F.Garibaldi, O.Gayou, R.Gilman, A.Glamazdin, C.Glashausser, J.Gomez, V.Gorbenko, J.-O.Hansen, R.J.Holt, J.Hovdebo, G.M.Huber, C.W.de Jager, X.Jiang, C.Jones, M.K.Jones, J.Kelly, E.Kinney, E.Kooijman, G.Kumbartzki, M.Kuss, J.LeRose, M.Liang, R.Lindgren, N.Liyanage, S.Malov, D.Margaziotis, P.Markowitz, K.McCormick, D.Meekins, Z.-E.Meziani, R.Michaels, J.Mitchell, L.Morand, C.Perdrisat, R.Pomatsalyuk, V.Punjabi, A.Radyushkin, R.Ransome, R.Roche, M.Rvachev, A.Saha, A.Sarty, D.Simon, S.Strauch, R.Suleiman, L.Todor, P.Ulmer, G.M.Urciuoli, K.Wijesooriya, B.Wojtsekhowski, F.Xiong, W.Xu

High energy angular distribution measurements of the exclusive deuteron photodisintegration reaction

NUCLEAR REACTIONS 2H(γ, p), E=1.6, 1.9, 2.4 GeV; measured σ(θ), forward-backward asymmetry. Comparison with model predictions.

doi: 10.1103/PhysRevC.66.042201
Citations: PlumX Metrics

Data from this article have been entered in the EXFOR database. For more information, access X4 datasetM0642.


2001AR12      Phys.Rev. C64, 014602 (2001)

J.Arrington, C.S.Armstrong, T.Averett, O.K.Baker, L.de Bever, C.W.Bochna, W.Boeglin, B.Bray, R.D.Carlini, G.Collins, C.Cothran, D.Crabb, D.Day, J.A.Dunne, D.Dutta, R.Ent, B.W.Filippone, A.Honegger, E.W.Hughes, J.Jensen, J.Jourdan, C.E.Keppel, D.M.Koltenuk, R.Lindgren, A.Lung, D.J.Mack, J.McCarthy, R.D.McKeown, D.Meekins, J.H.Mitchell, H.G.Mkrtchyan, G.Niculescu, I.Niculescu, T.Petitjean, O.Rondon, I.Sick, C.Smith, B.Terburg, W.F.Vulcan, S.A.Wood, C.Yan, J.Zhao, B.Zihlmann

x and ξ Scaling of the Nuclear Structure Function at Large x

NUCLEAR REACTIONS 2H, C, Fe, 197Au(e, e'X), E=4.045 GeV; measured σ(E, θ), structure functions; deduced scaling features.

doi: 10.1103/PhysRevC.64.014602
Citations: PlumX Metrics


2001GA63      Phys.Rev.Lett. 87, 202301 (2001)

D.Gaskell, A.Ahmidouch, P.Ambrozewicz, H.Anklin, J.Arrington, K.Assamagan, S.Avery, K.Bailey, O.K.Baker, S.Beedoe, B.Beise, H.Breuer, D.S.Brown, R.Carlini, J.Cha, N.Chant, A.Cowley, S.Danagoulian, D.De Schepper, J.Dunne, D.Dutta, R.Ent, L.Gan, A.Gasparian, D.F.Geesaman, R.Gilman, C.Glashausser, P.Gueye, M.Harvey, O.Hashimoto, W.Hinton, G.Hofman, C.Jackson, H.E.Jackson, C.Keppel, E.Kinney, D.Koltenuk, G.Kyle, A.Lung, D.Mack, D.McKee, J.Mitchell, H.Mkrtchyan, B.Mueller, G.Niculescu, I.Niculescu, T.G.O'Neill, V.Papavassiliou, D.Potterveld, J.Reinhold, P.Roos, R.Sawafta, R.Segel, S.Stepanyan, V.Tadevosyan, T.Takahashi, L.Tang, B.Terburg, D.Van Westrum, J.Volmer, T.P.Welch, S.Wood, L.Yuan, B.Zeidman, B.Zihlmann

Longitudinal Electroproduction of Charged Pions from 1H, 2H, and 3He

NUCLEAR REACTIONS 1,2H, 3He(e, e'π+X), (e, e'π-X), E=0.845-3.245 GeV; measured pion production missing mass spectra, σ(E, θ), longitudinal and transverse σ.

doi: 10.1103/PhysRevLett.87.202301
Citations: PlumX Metrics


2001RE09      Nucl.Phys. A684, 470c (2001)

J.Reinhold, D.Abbott, A.Ahmidouch, P.Ambrozewicz, C.S.Armstrong, J.Arrington, R.Asaturyan, K.Assamagan, S.Avery, K.Bailey, O.K.Baker, S.Beedoe, H.Bitao, W.Boeglin, H.Breuer, D.S.Brown, R.Carlini, J.Cha, N.Chant, E.Christy, A.Cochran, L.Cole, G.Collins, C.Cothran, J.Crowder, W.J.Cummings, S.Danagoulian, F.Dohrmann, F.Duncan, J.Dunne, D.Dutta, T.Eden, M.Elaasar, R.Ent, L.Ewell, H.Fenker, H.T.Fortune, Y.Fujii, L.Gan, H.Gao, K.Garrow, D.F.Geesaman, P.Gueye, K.Gustafsson, K.Hafidi, J.O.Hansen, W.Hinton, H.E.Jackson, H.Juengst, C.Keppel, A.Klein, D.Koltenuk, Y.Liang, J.H.Liu, A.Lung, D.Mack, R.Madey, P.Markowitz, C.J.Martoff, D.Meekins, J.Mitchell, T.Miyoshi, H.Mkrtchyan, R.Mohring, S.K.Mtingwa, B.Mueller, T.G.O'Neill, G.Niculescu, I.Niculescu, D.Potterveld, J.W.Price, B.A.Raue, P.E.Reimer, J.Roche, P.Roos, M.Sarsour, Y.Sato, G.Savage, R.Sawafta, J.P.Schiffer, R.E.Segel, A.Semenov, S.Stepanyan, V.Tadevosian, S.Tajima, L.Tang, B.Terburg, A.Uzzle, S.Wood, H.Yamaguchi, C.Yan, C.Yan, L.Yuan, B.Zeidman, M.Zeier, B.Zihlmann

Electroproduction of Kaons and Light Hypernuclei

NUCLEAR REACTIONS 2H, 3,4He(e, e'K+), E=3.245 MeV; measured hyperon production associated missing mass spectra. Comparison with Monte Carlo simulations.

doi: 10.1016/S0375-9474(01)00509-7
Citations: PlumX Metrics


2001SC37      Phys.Rev.Lett. 87, 102302 (2001)

E.C.Schulte, A.Ahmidouch, C.S.Armstrong, J.Arrington, R.Asaturyan, S.Avery, O.K.Baker, D.H.Beck, H.P.Blok, C.W.Bochna, W.Boeglin, P.Y.Bosted, M.Bouwhuis, H.Breuer, D.S.Brown, A.Bruell, R.V.Cadman, R.Carlini, N.S.Chant, A.Cochran, L.Cole, S.Danagoulian, D.B.Day, J.A.Dunne, D.Dutta, R.Ent, H.C.Fenker, B.Fox, L.Gan, H.Gao, K.Garrow, D.Gaskell, A.Gasparian, D.F.Geesaman, R.Gilman, C.Glashausser, P.Gueye, M.Harvey, R.J.Holt, H.E.Jackson, X.Jiang, C.E.Keppel, E.R.Kinney, Y.Liang, W.Lorenzon, A.F.Lung, D.J.Mack, P.E.Markowitz, J.Martin, K.McIlhany, D.McKee, D.G.Meekins, M.A.Miller, R.G.Milner, J.H.Mitchell, H.Mkrtchyan, B.A.Mueller, A.M.Nathan, G.Niculescu, I.Niculescu, T.G.O'Neill, V.Papavassiliou, S.F.Pate, R.B.Piercey, D.H.Potterveld, R.D.Ransome, J.Reinhold, E.Rollinde, P.Roos, A.Saha, A.J.Sarty, R.Sawafta, E.Segbefia, T.Shin, S.Stepanyan, S.Strauch, M.F.Sutter, V.Tadevosyan, L.Tang, R.Tieulent, A.Uzzle, W.F.Vulcan, S.A.Wood, F.Xiong, L.Yuan, M.Zeier, B.Zihlmann, V.Ziskin

Measurement of the High Energy Two-Body Deuteron Photodisintegration Differential Cross Section

NUCLEAR REACTIONS 2H(γ, p), E < 5.5 GeV; measured σ(E, θ); deduced angle-dependent scaling threshold.

doi: 10.1103/PhysRevLett.87.102302
Citations: PlumX Metrics


2001XI04      Phys.Rev.Lett. 87, 242501 (2001)

F.Xiong, D.Dutta, W.Xu, B.Anderson, L.Auberbach, T.Averett, W.Bertozzi, T.Black, J.Calarco, L.Cardman, G.D.Cates, Z.W.Chai, J.P.Chen, S.Choi, E.Chudakov, S.Churchwell, G.S.Corrado, C.Crawford, D.Dale, A.Deur, P.Djawotho, B.W.Filippone, J.M.Finn, H.Gao, R.Gilman, A.V.Glamazdin, C.Glashausser, W.Glockle, J.Golak, J.Gomez, V.G.Gorbenko, J.-O.Hansen, F.W.Hersman, D.W.Higinbotham, R.Holmes, C.R.Howell, E.Hughes, B.Humensky, S.Incerti, C.W.de Jager, J.S.Jensen, X.Jiang, C.E.Jones, M.Jones, R.Kahl, H.Kamada, A.Kievsky, I.Kominis, W.Korsch, K.Kramer, G.Kumbartzki, M.Kuss, E.Lakuriqi, M.Liang, N.Liyanage, J.LeRose, S.Malov, D.J.Margaziotis, J.W.Martin, K.McCormick, R.D.McKeown, K.McIlhany, Z.-E.Meziani, R.Michaels, G.W.Miller, E.Pace, T.Pavlin, G.G.Petratos, R.I.Pomatsalyuk, D.Pripstein, D.Prout, R.D.Ransome, Y.Roblin, M.Rvachev, A.Saha, G.Salme, M.Schnee, T.Shin, K.Slifer, P.A.Souder, S.Strauch, R.Suleiman, M.Sutter, B.Tipton, L.Todor, M.Viviani, B.Vlahovic, J.Watson, C.F.Williamson, H.Witala, B.Wojtsekhowski, J.Yeh, P.Zolnierczuk

Precision Measurement of the Spin-Dependent Asymmetry in the Threshold Region of 3He(pol)(e(pol), e')

NUCLEAR REACTIONS 3He(polarized e, e'), E=0.778, 1.727 GeV; measured spin-dependent asymmetry. Polarized target, comparison with model predictions.

doi: 10.1103/PhysRevLett.87.242501
Citations: PlumX Metrics


2001ZE06      Nucl.Phys. A691, 37c (2001)

B.Zeidman, D.Abbott, A.Ahmidouch, P.Ambrozewicz, C.S.Armstrong, J.Arrington, R.Asaturyan, K.Assamagan, S.Avery, K.Bailey, O.K.Baker, S.Beedoe, H.Bitao, H.Breuer, D.S.Brown, R.Carlini, J.Cha, N.Chant, E.Christy, A.Cochran, L.Cole, G.Collins, C.Cothran, J.Crowder, W.J.Cummings, S.Danagoulian, F.Dohrmann, F.Duncan, J.Dunne, D.Dutta, T.Eden, M.Elaasar, R.Ent, L.Ewell, H.Fenker, H.T.Fortune, Y.Fujii, L.Gan, H.Gao, K.Garrow, D.Y.Geesaman, P.Gueye, K.Gustafsson, K.Hafidi, J.O.Hansen, W.Hinton, H.E.Jackson, H.Juengst, C.Keppel, A.Klein, D.Koltenuk, Y.Liang, J.H.Liu, A.Lung, D.Mack, R.Madey, P.Markowitz, C.J.Martoff, D.Meekins, J.Mitchell, T.Miyoshi, H.Mkrtchyan, R.Mohring, S.K.Mtingwa, B.Mueller, T.G.O'Neill, G.Niculescu, I.Niculescu, D.Potterveld, J.W.Price, B.A.Raue, P.E.Reimer, J.Reinhold, J.Roche, P.Roos, M.Sarsour, Y.Sato, G.Savage, R.Sawafta, J.P.Schiffer, R.E.Segel, A.Semenov, S.Stepanyan, V.Tadevosian, S.Tajima, L.Tang, B.Terburg, A.Uzzle, S.Wood, H.Yamaguchi, C.Yan, C.Yan, L.Yuan, M.Zeier, B.Zihlmann

Electroproduction of Kaons on Light Nuclei

NUCLEAR REACTIONS 1,2H, 3,4He(e, e'K+), E=3.245 GeV; measured hyperon production associated missing mass spectra; deduced possible hypernucleus bound states. Comparisons with model predictions.

doi: 10.1016/S0375-9474(01)00999-X
Citations: PlumX Metrics


2000DU02      Phys.Rev. C61, 034902 (2000)

D.Dutta, A.K.Mohanty, K.Kumar, R.K.Choudhury

Dissipative Phenomena in a Chemically Nonequilibrated Quark Gluon Plasma

doi: 10.1103/PhysRevC.61.034902
Citations: PlumX Metrics


2000DU10      Prog.Part.Nucl.Phys. 44, 457 (2000)

D.Dutta, and the Jefferson Lab E95-001 Collaboration

Precise Measurement of the Transverse Asymmetry AT' for Inclusive Quasielastic Electron Scattering Off Polarized 3He

NUCLEAR REACTIONS 3He(polarized e, e'), E not given; measured transverse asymmetry. Polarized target.

doi: 10.1016/S0146-6410(00)00097-1
Citations: PlumX Metrics


2000DU12      Phys.Rev. C61, 061602 (2000)

D.Dutta, D.van Westrum, D.Abbott, A.Ahmidouch, Ts.A.Amatuni, C.Armstrong, J.Arrington, K.A.Assamagan, K.Bailey, O.K.Baker, S.Barrow, K.Beard, D.Beatty, S.Beedoe, E.Beise, J.E.Belz, C.Bochna, P.E.Bosted, H.Breuer, E.E.W.Bruins, R.Carlini, J.Cha, N.Chant, R.E.Chrien, C.Cothran, W.J.Cummings, S.Danagoulian, D.Day, D.DeSchepper, J.-E.Ducret, F.Duncan, J.Dunne, T.Eden, R.Ent, H.T.Fortune, V.Frolov, D.F.Geesaman, H.Gao, R.Gilman, P.Gueye, J.O.Hansen, W.Hinton, R.J.Holt, C.Jackson, H.E.Jackson, C.Jones, S.Kaufman, J.J.Kelly, C.Keppel, M.Khandaker, W.Kim, E.Kinney, A.Klein, D.Koltenuk, L.Kramer, W.Lorenzon, K.McFarlane, D.J.Mack, R.Madey, P.Markowitz, J.Martin, A.Mateos, D.Meekins, E.Meier, M.A.Miller, R.Milner, J.Mitchell, R.Mohring, H.Mkrtchyan, A.M.Nathan, G.Niculescu, I.Niculescu, T.G.O'Neill, D.Potterveld, J.W.Price, J.Reinhold, C.Salgado, J.P.Schiffer, R.E.Segel, P.Stoler, R.Suleiman, R.Sawafta, R.J.Sutter, V.Tadevosyan, L.Tang, B.Terburg, T.P.Welch, C.Williamson, S.Wood, C.Yan, J.-C.Yang, J.Yu, B.Zeidman, W.Zhao, B.Zihlmann

Separated Spectral Functions for the Quasifree 12C(e, e'p) Reaction

NUCLEAR REACTIONS 12C(e, e'p), E=0.845-3.245 GeV; measured transverse and longitudinal spectral functions vs proton energy; deduced momentum transfer dependence, role of multinucleon processes.

doi: 10.1103/PhysRevC.61.061602
Citations: PlumX Metrics


2000DU13      Phys.Rev. C61, 064911 (2000)

D.Dutta, A.K.Mohanty, K.Kumar, R.K.Choudhury

Effect of Baryon Density on Parton Production, Chemical Equilibration, and Thermal Photon Emission from the Quark Gluon Plasma

doi: 10.1103/PhysRevC.61.064911
Citations: PlumX Metrics


2000NI06      Phys.Rev.Lett. 85, 1182 (2000)

I.Niculescu, C.S.Armstrong, J.Arrington, K.A.Assamagan, O.K.Baker, D.H.Beck, C.W.Bochna, R.D.Carlini, J.Cha, C.Cothran, D.B.Day, J.A.Dunne, D.Dutta, R.Ent, V.V.Frolov, H.Gao, D.F.Geesaman, P.L.J.Gueye, W.Hinton, R.J.Holt, H.E.Jackson, C.E.Keppel, D.M.Koltenuk, D.J.Mack, D.G.Meekins, M.A.Miller, J.H.Mitchell, R.M.Mohring, G.Niculescu, D.Potterveld, J.W.Price, J.Reinhold, R.E.Segel, P.Stoler, L.Tang, B.P.Terburg, D.Van Westrum, W.F.Vulcan, S.A.Wood, C.Yan, B.Zeidman

Evidence for Valencelike Quark-Hadron Duality

NUCLEAR REACTIONS 1,2H(e, e');E=2.4-4 GeV; measured σ, structure function F2. Scaling trends discussed.

doi: 10.1103/PhysRevLett.85.1182
Citations: PlumX Metrics


2000NI07      Phys.Rev.Lett. 85, 1186 (2000)

I.Niculescu, C.S.Armstrong, J.Arrington, K.A.Assamagan, O.K.Baker, D.H.Beck, C.W.Bochna, R.D.Carlini, J.Cha, C.Cothran, D.B.Day, J.A.Dunne, D.Dutta, R.Ent, B.W.Filippone, V.V.Frolov, H.Gao, D.F.Geesaman, P.L.J.Gueye, W.Hinton, R.J.Holt, H.E.Jackson, C.E.Keppel, D.M.Koltenuk, D.J.Mack, D.G.Meekins, M.A.Miller, J.H.Mitchell, R.M.Mohring, G.Niculescu, D.Potterveld, J.W.Price, J.Reinhold, R.E.Segel, P.Stoler, L.Tang, B.P.Terburg, D.Van Westrum, W.F.Vulcan, S.A.Wood, C.Yan, B.Zeidman

Evidence Verification of Quark-Hadron Duality

NUCLEAR REACTIONS 1,2H(e, e');E=2.4-4 GeV; measured σ, structure function F2; deduced quark-hadron duality effects. Comparison with previous electron data and muon data.

doi: 10.1103/PhysRevLett.85.1186
Citations: PlumX Metrics


2000XU07      Phys.Rev.Lett. 85, 2900 (2000)

W.Xu, D.Dutta, F.Xiong, B.Anderson, L.Auberbach, T.Averett, W.Bertozzi, T.Black, J.Calarco, L.Cardman, G.D.Cates, Z.W.Chai, J.P.Chen, S.Choi, E.Chudakov, S.Churchwell, G.S.Corrado, C.Crawford, D.Dale, A.Deur, P.Djawotho, B.W.Filippone, J.M.Finn, H.Gao, R.Gilman, A.V.Glamazdin, C.Glashausser, W.Glockle, J.Golak, J.Gomez, V.G.Gorbenko, J.-O.Hansen, F.W.Hersman, D.W.Higinbotham, R.Holmes, C.R.Howell, E.Hughes, B.Humensky, S.Incerti, C.W.de Jager, J.S.Jensen, X.Jiang, C.E.Jones, M.Jones, R.Kahl, H.Kamada, A.Kievsky, I.Kominis, W.Korsch, K.Kramer, G.Kumbartzki, M.Kuss, E.Lakuriqi, M.Liang, N.Liyanage, J.LeRose, S.Malov, D.J.Margaziotis, J.W.Martin, K.McCormick, R.D.McKeown, K.McIlhany, Z.-E.Meziani, R.Michaels, G.W.Miller, E.Pace, T.Pavlin, G.G.Petratos, R.I.Pomatsalyuk, D.Pripstein, D.Prout, R.D.Ransome, Y.Roblin, M.Rvachev, A.Saha, G.Salme, M.Schnee, T.Shin, K.Slifer, P.A.Souder, S.Strauch, R.Suleiman, M.Sutter, B.Tipton, L.Todor, M.Viviani, B.Vlahovic, J.Watson, C.F.Williamson, H.Witala, B.Wojtsekhowski, J.Yeh, P.Zolnierczuk

Transverse Asymmetry AT' from the Quasielastic 3He(pol)(e(pol), e') Process and the Neutron Magnetic Form Factor

NUCLEAR REACTIONS 3He(polarized e, e'), E=0.778, 1.727 GeV; measured transverse asymmetry. 1n deduced magnetic form factor. Polarized target.

doi: 10.1103/PhysRevLett.85.2900
Citations: PlumX Metrics


1999AR07      Phys.Rev.Lett. 82, 2056 (1999)

J.Arrington, C.S.Armstrong, T.Averett, O.K.Baker, L.de Bever, C.W.Bochna, W.Boeglin, B.Bray, R.D.Carlini, G.Collins, C.Cothran, D.Crabb, D.Day, J.A.Dunne, D.Dutta, R.Ent, B.W.Filippone, A.Honegger, E.W.Hughes, J.Jensen, J.Jourdan, C.E.Keppel, D.M.Koltenuk, R.Lindgren, A.Lung, D.J.Mack, J.McCarthy, R.D.McKeown, D.Meekins, J.H.Mitchell, H.G.Mkrtchyan, G.Niculescu, I.Niculescu, T.Petitjean, O.Rondon, I.Sick, C.Smith, B.Terburg, W.F.Vulcan, S.A.Wood, C.Yan, J.Zhao, B.Zihlmann

Inclusive Electron-Nucleus Scattering at Large Momentum Transfer

NUCLEAR REACTIONS C, Fe, 197Au(e, e'X), E=4.045 GeV; measured σ(E, θ); deduced scaling functions.

doi: 10.1103/PhysRevLett.82.2056
Citations: PlumX Metrics


1999DU07      Phys.Rev. C60, 014905 (1999)

D.Dutta, K.Kumar, A.K.Mohanty, R.K.Choudhury

Chemical Equilibration and Thermal Dilepton Production from the Quark Gluon Plasma at Finite Baryon Density

doi: 10.1103/PhysRevC.60.014905
Citations: PlumX Metrics


1999ME24      Phys.Rev. C60, 052201 (1999)

D.G.Meekins, D.J.Abbott, A.Ahmidouch, C.S.Armstrong, J.Arrington, K.Assamagan, O.K.Baker, S.P.Barrow, D.P.Beatty, D.H.Beck, S.Y.Beedoe, E.J.Beise, J.E.Belz, C.Bochna, P.E.Bosted, E.J.Brash, H.Breuer, R.V.Cadman, L.Cardman, R.D.Carlini, J.Cha, N.S.Chant, G.Collins, C.Cothran, W.J.Cummings, S.Danagoulian, F.A.Duncan, J.A.Dunne, D.Dutta, T.Eden, R.Ent, B.W.Filippone, T.A.Forest, H.T.Fortune, V.V.Frolov, H.Gao, D.F.Geesaman, R.Gilman, P.L.J.Gueye, K.K.Gustafsson, J.-O.Hansen, M.Harvey, W.Hinton, R.J.Holt, H.E.Jackson, C.E.Keppel, M.A.Khandaker, E.R.Kinney, A.Klein, D.M.Koltenuk, G.Kumbartzki, A.F.Lung, D.J.Mack, R.Madey, P.Markowitz, K.W.McFarlane, R.D.McKeown, Z.-E.Meziani, M.A.Miller, J.H.Mitchell, H.G.Mkrtchyan, R.M.Mohring, J.Napolitano, A.M.Nathan, G.Niculescu, I.Niculescu, T.G.O'Neill, B.R.Owen, S.F.Pate, D.H.Potterveld, J.W.Price, G.L.Rakness, R.D.Ransome, J.Reinhold, P.M.Rutt, C.W.Salgado, G.Savage, R.E.Segel, N.Simicevic, P.Stoler, R.Suleiman, L.Tang, B.P.Terburg, D.van Westrum, W.F.Vulcan, S.E.Williamson, M.T.Witkowski, S.A.Wood, C.Yan, B.Zeidman

Coherent π0 Photoproduction on the Deuteron up to 4 GeV

NUCLEAR REACTIONS 2H(γ, π0), E=0.8-4.0 GeV bremsstrahlung; measured σ(E, θ). Comparison with previous data, model predictions.

doi: 10.1103/PhysRevC.60.052201
Citations: PlumX Metrics


1998AB18      Phys.Rev.Lett. 80, 5072 (1998)

D.Abbott, A.Ahmidouch, Ts.A.Amatuni, C.Armstrong, J.Arrington, K.A.Assamagan, K.Bailey, O.K.Baker, S.Barrow, K.Beard, D.Beatty, S.Beedoe, E.Beise, J.E.Belz, C.Bochna, H.Breuer, E.E.W.Bruins, R.Carlini, J.Cha, N.Chant, C.Cothran, W.J.Cummings, S.Danagoulian, D.Day, D.DeSchepper, J.-E.Ducret, F.Duncan, J.Dunne, D.Dutta, T.Eden, R.Ent, H.T.Fortune, V.Frolov, D.F.Geesaman, H.Gao, R.Gilman, P.Gueye, J.O.Hansen, W.Hinton, R.J.Holt, C.Jackson, H.E.Jackson, C.E.Jones, S.Kaufman, J.J.Kelly, C.Keppel, M.Khandaker, W.Kim, E.Kinney, A.Klein, D.Koltenuk, L.Kramer, W.Lorenzon, K.McFarlane, D.J.Mack, R.Madey, P.Markowitz, J.Martin, A.Mateos, D.Meekins, M.A.Miller, R.Milner, J.Mitchell, R.Mohring, H.Mkrtchyan, A.M.Nathan, G.Niculescu, I.Niculescu, T.G.O'Neill, D.Potterveld, J.W.Price, J.Reinhold, C.Salgado, J.P.Schiffer, R.E.Segel, P.Stoler, R.Suleiman, V.Tadevosyan, L.Tang, B.Terburg, D.van Westrum, P.Welch, C.Williamson, S.Wood, C.Yan, J.-C.Yang, J.Yu, B.Zeidman, W.Zhao, B.Zihlmann

Quasifree (e, e'p) Reactions and Proton Propagation in Nuclei

NUCLEAR REACTIONS C, Fe, 197Au(e, e'p), E=2.45, 3.25 GeV; measured σ(θ), σ(Q2); deduced nuclear medium effects.

doi: 10.1103/PhysRevLett.80.5072
Citations: PlumX Metrics


1998BO29      Phys.Rev.Lett. 81, 4576 (1998)

C.Bochna, B.P.Terburg, D.J.Abbott, A.Ahmidouch, C.S.Armstrong, J.Arrington, K.A.Assamagan, O.K.Baker, S.P.Barrow, D.P.Beatty, D.H.Beck, S.Y.Beedoe, E.J.Beise, J.E.Belz, P.E.Bosted, E.J.Brash, H.Breuer, R.V.Cadman, L.Cardman, R.D.Carlini, J.Cha, N.S.Chant, G.Collins, C.Cothran, W.J.Cummings, S.Danagoulian, F.A.Duncan, J.A.Dunne, D.Dutta, T.Eden, R.Ent, B.W.Filippone, T.A.Forest, H.T.Fortune, V.V.Frolov, H.Gao, D.F.Geesaman, R.Gilman, P.L.J.Gueye, K.K.Gustafsson, J.-O.Hansen, M.Harvey, W.Hinton, R.J.Holt, H.E.Jackson, C.E.Keppel, M.A.Khandaker, E.R.Kinney, A.Klein, D.M.Koltenuk, G.Kumbartzki, A.F.Lung, D.J.Mack, R.Madey, P.Markowitz, K.W.McFarlane, R.D.McKeown, D.G.Meekins, Z.-E.Meziani, M.A.Miller, J.H.Mitchell, H.G.Mkrtchyan, R.M.Mohring, J.Napolitano, A.M.Nathan, G.Niculescu, I.Niculescu, T.G.O'Neill, B.R.Owen, S.F.Pate, D.H.Potterveld, J.W.Price, G.L.Rakness, R.Ransome, J.Reinhold, P.M.Rutt, C.W.Salgado, G.Savage, R.E.Segel, N.Simicevic, P.Stoler, R.Suleiman, L.Tang, D.van Westrum, W.F.Vulcan, S.Williamson, M.T.Witkowski, S.A.Wood, C.Yan, B.Zeidman

Measurements of Deuteron Photodisintegration up to 4.0 GeV

NUCLEAR REACTIONS 2H(γ, p), E=0.4-4 GeV; measured σ(θ). Quark-gluon string model, reduced nuclear amplitude analysis, asymptotic meson exchange model.

doi: 10.1103/PhysRevLett.81.4576
Citations: PlumX Metrics


1998NI08      Phys.Rev.Lett. 81, 1805 (1998)

G.Niculescu, R.M.Mohring, P.Gueye, D.Abbott, A.Ahmidouch, Ts.A.Amatuni, P.Ambrozewicz, T.Angelescu, C.S.Armstrong, K.Assamagan, S.Avery, K.Bailey, O.K.Baker, K.Beard, S.Beedoe, E.Beise, H.Breuer, R.Carlini, J.Cha, C.C.Chang, N.Chant, E.Cisbani, G.Collins, W.Cummings, S.Danagoulian, R.De Leo, F.Duncan, J.Dunne, D.Dutta, T.Eden, R.Ent, L.Eyraud, L.Ewell, M.Finn, T.Fortune, V.Frolov, S.Frullani, C.Furget, F.Garibaldi, D.Gaskell, D.F.Geesaman, K.K.Gustafsson, J.-O.Hansen, M.Harvey, W.Hinton, E.Hungerford, M.Iodice, C.Jackson, C.Keppel, W.Kim, K.Kino, D.Koltenuk, S.Kox, L.Kramer, T.Leone, G.Lolos, A.Lung, D.Mack, R.Madey, M.Maeda, S.Majewski, P.Markowitz, C.J.Martoff, D.Meekins, A.Mihul, J.Mitchell, H.Mkrtchyan, S.Mtingwa, I.Niculescu, R.Perrino, D.Potterveld, J.W.Price, B.A.Raue, J.-S.Real, J.Reinhold, P.Roos, T.Saito, G.Savage, R.Sawafta, R.Segel, S.Stepanyan, P.Stoler, V.Tadevosian, L.Tang, L.Teodorescu, T.Terasawa, H.Tsubota, G.M.Urciuoli, J.Volmer, W.Vulcan, P.Welch, R.Williams, S.Wood, C.Yan, B.Zeidman

Longitudinal and Transverse Cross Sections in the 1H(e, e'K+)Λ Reaction

NUCLEAR REACTIONS 1H(e, e'K+), E=2.445-4.045 GeV; measured eK-coin, missing mass spectra, Λ production longitudinal, transverse σ(Q2).

doi: 10.1103/PhysRevLett.81.1805
Citations: PlumX Metrics


1993DU07      Nuovo Cim. 106A, 627 (1993)

D.Dutta, Y.K.Gambhir

Analysis of Regionwise Absorption in Heavy-Ion Scattering

NUCLEAR REACTIONS 90Zr(12C, X), E=60, 100 MeV; 90Zr(16O, X), E=80, 110 MeV; 100Mo(16O, X), E=65, 100 MeV; 24Mg(16O, X), E=35, 50 MeV; 144Nd(12C, X), E=70.4, 90 MeV; 208Pb(12C, X), E=1.45, 2.4 GeV; 208Pb(58Ni, X), E=585, 1011 MeV; calculated a small radial region contribution to reaction σ; deduced absorption confinement surface region, model parameters. Optical model.

doi: 10.1007/BF02787232
Citations: PlumX Metrics


Back to query form