NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 24, 2024.

Search: Author = V.V.Fimushkin

Found 7 matches.

Back to query form2005SH55      Yad.Fiz. 68, 1858 (2005); Phys.Atomic Nuclei 68, 1796 (2005)

V.I.Sharov, N.G.Anischenko, V.G.Antonenko, S.A.Averichev, L.S.Azhgirey, V.D.Bartenev, N.A.Bazhanov, A.A.Belyaev, N.A.Blinov, N.S.Borisov, S.B.Borzakov, Yu.T.Borzunov, Yu.P.Bushuev, L.P.Chernenko, E.V.Chernykh, V.F.Chumakov, S.A.Dolgii, A.N.Fedorov, V.V.Fimushkin, M.Finger, M.Finger, Jr., L.B.Golovanov, G.M.Gurevich, A.Janata, A.D.Kirillov, V.G.Kolomiets, E.V.Komogorov, A.D.Kovalenko, A.I.Kovalev, V.A.Krasnov, P.Krstonoshich, E.S.Kuzmin, V.P.Ladygin, A.B.Lazarev, F.Lehar, A.de Lesquen, M.Yu.Liburg, A.N.Livanov, A.A.Lukhanin, P.K.Maniakov, V.N.Matafonov, E.A.Matyushevsky, V.D.Moroz, A.A.Morozov, A.B.Neganov, G.P.Nikolaevsky, A.A.Nomofilov, Tz.Panteleev, Yu.K.Pilipenko, I.L.Pisarev, Yu.A.Plis, Yu.P.Polunin, A.N.Prokofiev, V.Yu.Prytkov, P.A.Rukoyatkin, V.A.Schedrov, O.N.Schevelev, S.N.Shilov, R.A.Shindin, M.Slunecka, V.Sluneckova, A.Yu.Starikov, G.D.Stoletov, L.N.Strunov, A.L.Svetov, Yu.A.Usov, T.Vasiliev, V.I.Volkov, E.I.Vorobiev, I.P.Yudin, I.V.Zaitsev, A.A.Zhdanov, V.N.Zhmyrov

Measurements of the Total-Cross-Section Difference ΔσL(np) at 1.39, 1.69, 1.89, and 1.99 GeV

NUCLEAR REACTIONS 1H(polarized n, X), E=1.39, 1.69, 1.89, 1.99 GeV; measured spin-dependent total σ difference. Polarized target.

doi: 10.1134/1.2131111
Citations: PlumX Metrics


2004SH33      Eur.Phys.J. C 37, 79 (2004)

V.I.Sharov, N.G.Anischenko, V.G.Antonenko, S.A.Averichev, L.S.Azhgirey, V.D.Bartenev, N.A.Bazhanov, A.A.Belyaev, N.A.Blinov, N.S.Borisov, S.B.Borzakov, Yu.T.Borzunov, Yu.P.Bushuev, L.P.Chernenko, E.V.Chernykh, V.F.Chumakov, S.A.Dolgii, A.N.Fedorov, V.V.Fimushkin, M.Finger, M.Finger, Jr., L.B.Golovanov, G.M.Gurevich, A.Janata, A.D.Kirillov, V.G.Kolomiets, E.V.Komogorov, A.D.Kovalenko, A.I.Kovalev, V.A.Krasnov, P.Krstonoshich, E.S.Kuzmin, V.P.Ladygin, A.B.Lazarev, F.Lehar, A.de Lesquen, M.Yu.Liburg, A.N.Livanov, A.A.Lukhanin, P.K.Maniakov, V.N.Matafonov, E.A.Matyushevsky, V.D.Moroz, A.A.Morozov, A.B.Neganov, G.P.Nikolaevsky, A.A.Nomofilov, Tz.Panteleev, Yu.K.Pilipenko, I.L.Pisarev, Yu.A.Plis, Yu.P.Polunin, A.N.Prokofiev, V.Yu.Prytkov, P.A.Rukoyatkin, V.A.Schedrov, O.N.Schevelev, S.N.Shilov, R.A.Shindin, M.Slunecka, V.Sluneckova, A.Yu.Starikov, G.D.Stoletov, L.N.Strunov, A.L.Svetov, Yu.A.Usov, T.Vasiliev, V.I.Volkov, E.I.Vorobiev, I.P.Yudin, I.V.Zaitsev, A.A.Zhdanov, V.N.Zhmyrov

Measurement of the np total cross section difference ΔσL(np) at 1.39, 1.69, 1.89 and 1.99 GeV

NUCLEAR REACTIONS 1H(polarized n, X), E=1.39, 1.69, 1.89, 1.99 GeV; measured polarization dependent σ; deduced cross section difference. Polarized target.

doi: 10.1140/epjc/s2004-01987-9
Citations: PlumX Metrics


2000SH19      Eur.Phys.J. C 13, 255 (2000)

V.I.Sharov, S.A.Zaporozhets, B.P.Adiasevich, N.G.Anischenko, V.G.Antonenko, L.S.Azhgirey, V.D.Bartenev, N.A.Bazhanov, N.A.Blinov, N.S.Borisov, S.B.Borzakov, Yu.T.Borzunov, L.V.Budkin, V.F.Burinov, Yu.P.Bushuev, L.P.Chernenko, E.V.Chernykh, S.A.Dolgii, V.M.Drobin, G.Durand, A.P.Dzyubak, A.N.Fedorov, V.V.Fimushkin, M.Finger, M.Finger, Jr., L.B.Golovanov, G.M.Gurevich, A.Janata, A.V.Karpunin, B.A.Khachaturov, A.D.Kirillov, A.D.Kovalenko, A.I.Kovalev, V.G.Kolomiets, A.A.Kochetkov, E.S.Kuzmin, V.P.Ladygin, A.B.Lazarev, F.Lehar, A.de Lesquen, A.A.Lukhanin, P.K.Maniakov, V.N.Matafonov, A.B.Neganov, M.S.Nikitina, G.P.Nikolaevsky, A.A.Nomofilov, Tz.Panteleev, Yu.K.Pilipenko, I.L.Pisarev, N.M.Piskunov, Yu.A.Plis, Yu.P.Polunin, A.N.Prokofiev, P.A.Rukoyatkin, O.N.Shchevelev, V.A.Shchedrov, S.N.Shilov, Yu.A.Shishov, V.B.Shutov, M.Slunecka, V.Sluneckova, A.Yu.Starikov, G.D.Stoletov, L.N.Strunov, A.L.Svetov, A.P.Tsvinev, Yu.A.Usov, V.I.Volkov, V.P.Yershov, A.A.Zhdanov, V.N.Zhmyrov

Measurements of the np Total Cross Section Difference ΔσL at 1.59, 1.79 and 2.20 GeV

NUCLEAR REACTIONS 1H(polarized n, n'), E=1.59, 1.79, 2.20 GeV; measured spin-dependent total cross section difference. Polarized target, polarized neutron beam from deuteron breakup. Comparison with model predictions.

doi: 10.1007/s100520000321
Citations: PlumX Metrics


1999AZ03      Yad.Fiz. 62, No 10, 1796 (1999); Phys.Atomic Nuclei 62, 1673 (1999)

L.S.Azhgirey, V.V.Arkhipov, S.V.Afanasiev, V.K.Bondarev, A.Wakai, V.P.Ershov, M.Ehara, V.N.Zhmyrov, S.A.Zaporozhets, L.S.Zolin, A.Yu.Isupov, T.Iwata, M.Kawano, T.Kageya, V.A.Kashirin, A.D.Kirillov, V.I.Kolesnikov, V.P.Ladygin, A.G.Litvinenko, A.I.Malakhov, T.Matsuda, I.I.Migulina, H.Nakayama, A.S.Nikiforov, A.A.Nomofilov, E.Osada, V.N.Penev, Yu.K.Pilipenko, S.G.Reznikov, P.A.Rukoyatkin, A.Yu.Semenov, I.A.Semenova, G.D.Stoletov, L.N.Strunov, N.Takabayashi, G.Filipov, V.V.Fimushkin, S.Fukui, S.Hasegawa, T.Hasegawa, N.Horikawa, A.N.Khrenov, E.V.Chernykh, V.I.Sharov, N.P.Yudin

Differential Cross Section for the Reaction 12C(d, p)X at a Primary Momentum of 9 GeV/c and Its Tensor and Vector Analyzing Powers

NUCLEAR REACTIONS 12C(polarized d, pX), (polarized d, d'X), E at 9 GeV/c; measured σ(E, θ), Ay(θ), tensor analyzing powers; deduced reaction mechanism features.


1998AF03      Phys.Lett. 434B, 21 (1998)

S.V.Afanasiev, V.V.Arkhipov, L.S.Azhgirey, V.K.Bondarev, E.V.Chernykh, M.Ehara, V.P.Ershov, G.Filipov, V.V.Fimushkin, S.Fukui, S.Hasegawa, T.Hasegawa, N.Horikawa, A.Yu.Isupov, T.Iwata, T.Kageya, V.A.Kashirin, M.Kawano, A.N.Khrenov, A.D.Kirillov, V.I.Kolesnikov, V.P.Ladygin, A.G.Litvinenko, A.I.Malakhov, T.Matsuda, I.I.Migulina, H.Nakayama, A.S.Nikiforov, A.A.Nomofilov, E.Osada, V.N.Penev, Yu.K.Pilipenko, S.G.Reznikov, P.A.Rukoyatkin, A.Yu.Semenov, I.A.Semenova, V.I.Sharov, G.D.Stoletov, L.N.Strunov, N.Takabayashi, A.Wakai, N.P.Yudin, S.A.Zaporozhets, V.N.Zhmyrov, L.S.Zolin

Measurement of the Tensor Analyzing Power Ayy in Inclusive Breakup of 9 GeV/c Deuterons on Carbon at Large Transverse Momenta of Protons

NUCLEAR REACTIONS 12C(polarized d, p), E at 9 GeV/c; measured A(y), A(yy) vs proton momentum; deduced deuteron wave function features.

doi: 10.1016/S0370-2693(98)00733-3
Citations: PlumX Metrics


1989AV02      Yad.Fiz. 50, 409 (1989)

V.V.Avdeichikov, A.I.Bogdanov, V.A.Budilov, V.Ya.Volkov, N.L.Gorshkova, K.G.Denisenko, V.N.Emelyanenko, N.K.Zhidkov, A.Kotus, S.Mruvchinsky, V.A.Nikitin, P.V.Nomokonov, Yu.K.Pilipenko, V.R.Skoi, M.D.Traikova, V.V.Fimushkin, V.B.Shutov

Analyzing Power Measurement in d(pol)p Elastic Scattering at 2-12 GeV/c and in d(pol)C → pX Reaction at 2.38 GeV/c

NUCLEAR REACTIONS 2,1H(polarized d, d), C(polarized d, pX), E at 2.38-12 GeV/c; measured vector analyzing power.


1988AB13      Pisma Zh.Eksp.Teor.Fiz. 47, 558 (1988); JETP Lett.(USSR) 47, 649 (1988)

V.G.Ableev, L.Vizireva, V.I.Volkov, S.V.Dzhmukhadze, S.A.Zaporozhets, A.D.Kirillov, A.P.Kobushkin, V.I.Kotov, B.Kuhn, P.K.Manyakov, V.A.Monchinsky, B.Naumann, L.Naumann, S.A.Novikov, W.Neubert, A.A.Nomofilov, L.Penchev, Yu.K.Pilipenko, N.M.Piskunov, P.A.Rukoyatkin, A.L.Svetov, I.M.Sitnik, E.A.Strokovsky, L.N.Strunov, S.V.Fedukov, V.V.Fimushkin, V.I.Sharov

Measurement of the Tensor Analyzing Power of the Reaction 12C(d, p) with Zero-Angle Proton Emission at a Deuteron Momentum of 9.1 GeV/c

NUCLEAR REACTIONS 12C(polarized d, p), E at 0.0-0.4 GeV/c; measured σ asymmetry, T20(θ).


Back to query form