NSR Query Results


Output year order : Descending
Format : Normal

NSR database version of May 21, 2024.

Search: Author = M.K.Anikina

Found 7 matches.

Back to query form2008AV07      Phys.Atomic Nuclei 71, 2101 (2008); Yad.Fiz. 71, 2137 (2008)

A.V.Averyanov, S.A.Avramenko, V.D.Aksinenko, M.Kh.Anikina, S.N.Bazylev, V.P.Balandin, Yu.A.Batusov, Yu.A.Belikov, Yu.T.Borzunov, O.V.Borodina, A.I.Golokhvastov, L.B.Golovanov, C.Granja, A.B.Ivanov, Yu.L.Ivanov, A.Yu.Isupov, Z.Kohout, A.M.Korotkova, A.G.Litvinenko, J.Lukstins, A.I.Malakhov, L.Majling, O.Majlingova, P.K.Manyakov, V.T.Matyushin, I.I.Migulina, G.P.Nikolaevsky, O.B.Okhrimenko, A.N.Parfenov, N.G.Parfenova, V.F.Peresedov, S.N.Plyashkevich, S.Pospisil, P.A.Rukoyatkin, I.S.Saitov, R.A.Salmin, V.M.Slepnev, I.V.Slepnev, M.Solar, B.Sopko, V.Sopko, E.A.Strokovsky, V.V.Tereshchenko, A.A.Feshchenko, T.Horazdovsky, D.Chren, Yu.A.Chencov, I.P.Yudin

Studying of hypernuclei with nuclotron beams

doi: 10.1134/S1063778808120119
Citations: PlumX Metrics


2004AN04      Yad.Fiz. 67, 425 (2004); Phys.Atomic Nuclei 67, 406 (2004)

M.Kh.Anikina, Yu.A.Belikov, A.I.Golokhvastov, J.Lukstins, S.A.Sedykh

Direction of the Expansion of the Volume of Pion Generation in MgMg Collisions at 4.3 GeV/c per Nucleon

NUCLEAR REACTIONS Mg(Mg, X), E at 4.3 GeV/c/nucleon; calculated pion production associated rapidities, source features.

doi: 10.1134/1.1648930
Citations: PlumX Metrics


1997AN06      Phys.Lett. 397B, 30 (1997)

M.Kh.Anikina, and the GIBS Collaboration

HBT Measurement of the Expansion Velocity of Pion Production Volume

NUCLEAR REACTIONS Mg(Mg, X), E at 4.4 GeV/c/nucleon; measured π--production associated correlation function; deduced source velocity related features.

doi: 10.1016/S0370-2693(97)00078-6
Citations: PlumX Metrics


1996AV01      Nucl.Phys. A596, 355 (1996)

S.A.Avramenko, V.D.Aksinenko, M.Kh.Anikina, B.P.Bannik, Yu.A.Belikov, K.Gajewski, A.G.Galperin, N.S.Glagoleva, A.I.Golokhvastov, N.I.Kaminsky, S.A.Khorozov, E.K.Khusainov, V.P.Kondratiev, E.V.Kozubsky, L.V.Krasnov, B.A.Kulakov, J.Lukstins, V.L.Lyuboshitz, O.Yu.Mandrik, P.K.Manyakov, A.T.Matyushin, V.T.Matyushin, J.Mirkowski, N.N.Nurgozhin, L.S.Okhrimenko, O.V.Okhrimenko, T.G.Ostanevich, Z.Pavlowski, A.Piatkowski, Yu.S.Pol, V.B.Radomanov, P.A.Rukoyatkin, I.S.Saitov, S.A.Sedykh, I.E.Shevchenko, A.G.Semtchenkov, I.V.Stepanov, G.G.Taran, V.F.Zavyalov

Pion Production in Nuclear Charge Exchange Reactions A(t, 3He)

NUCLEAR REACTIONS 12C, 24Mg(t, 3HeX), E=6.6 GeV; measured π- longitudinal momentum spectrum.

doi: 10.1016/0375-9474(95)00395-9
Citations: PlumX Metrics


1992AV05      Pisma Zh.Eksp.Teor.Fiz. 55, 676 (1992); JETP Lett.(USSR) 55, 707 (1992)

S.A.Avramenko, A.U.Abdurakhimov, V.D.Aksinenko, M.Kh.Anikina, B.P.Bannik, Yu.A.Belikov, V.A.Butenko, G.L.Vardenga, Yu.N.Volkov, A.Galperin, N.S.Glagoleva, A.I.Golokhvastov, V.A.Drozdov, V.F.Zavyalov, N.I.Kaminsky, E.V.Kozubsky, S.N.Komarova, B.A.Kulakov, Yu.Lukstinsh, O.Yu.Mandrik, A.T.Matyushin, V.T.Matyushin, S.V.Mukhin, N.M.Nikityuk, T.G.Ostanevich, L.S.Okhrimenko, O.V.Okhrimenko, V.B.Radomanov, P.A.Rukoyatkin, I.S.Saitov, S.A.Sedykh, S.A.Khorozov, V.P.Kondratev, L.V.Krasnov, I.V.Stepanov, I.E.Shevchenko, K.Gajewski, J.Mirkowski, Z.Pawlowski, A.Piatkowski, N.N.Nurgozhin, E.K.Kusainov, Yu.S.Pol, G.G.Taran

Collective Excitation of Δ Isobar in the Charge-Exchange Reactions (7Li, 7Be) and (3H, 3He) at a Momentum of 3 GeV/(c.Nucleon)

NUCLEAR REACTIONS Mg, Ne(t, 3He), E=high; 1H, Cl, 27Al, Cu, Pb(t, 3He), (7Li, 7Be), E=high; analyzed σ data; deduced Δ-isobar collective excitation role.


1981AB04      Nucl.Phys. A362, 376 (1981)

A.Kh.Abdurakhimov, M.Kh.Anikina, V.S.Buttsev, L.D.Chikovani, L.V.Chkhaidze, E.A.Dementjev, L.L.Gabunia, M.Gazdzicki, N.S.Glagoleva, A.I.Golokhvastov, L.A.Goncharova, A.G.Grachov, T.G.Huskivadze, T.D.Iobava, E.Sh.Ioramashvili, A.A.Ivanova, N.G.Jaoshvili, S.V.Kadikova, N.I.Kaminski, S.A.Khorozov, E.K.Khusainov, E.S.Kuznetsova, J.Lukstins, L.S.Lyubimova, E.S.Mailian, A.T.Matyushin, V.T.Matyushin, M.G.Meshcheryakov, Zh.Zh.Musulmanbekov, N.N.Nurgozhin, E.O.Okonov, T.G.Ostanevich, Y.S.Pol, L.A.Razdolskaja, E.Skrzypczak, R.Szwed, E.A.Shevchenko, G.G.Taran, I.I.Tuliani, G.L.Vardenga, V.D.Volodin, J.A.Zakrzewski, M.S.Zhuravleva

A Study of Pion Production in 4.5 (GeV/c)/Nucleon 4He Interactions with Nuclear Targets

NUCLEAR REACTIONS Li, C, Al, Cu, Pb(α, X), (α, π-), E at 4.5 GeV/c/nucleon; measured σ(fragment) vs target mass, pion multiplicity, transverse momenta, rapdity; deduced reaction mechanism. SKM-200 streamer chamber.

doi: 10.1016/0375-9474(81)90500-5
Citations: PlumX Metrics


1978AN20      Yad.Fiz. 27, 724 (1978); Sov.J.Nucl.Phys. 27, 387 (1978)

M.K.Anikina, G.L.Vardenga, A.I.Golokhvastov, M.S.Zhuravleva, V.L.Ilina, E.S.Kuznetsova, Y.Lukstinsh, E.O.Okonov, T.G.Ostanevich, S.A.Khorozov, Y.A.Cherepanov, R.Szwed

Similarity in the Negative-Pion Multiplicity Distribution in Elementary Interactions and in the Interactions 4He + 6Li and 4He + 20Ne

NUCLEAR REACTIONS 6Li, 20Ne(α, π-), E at 18 GeV/c; analyzed experimental multiplicity distributions; deduced similarity with distribution observed in p-p interactions.


Back to query form