ADOPTED LEVELS, GAMMAS for 131Cs

Authors: Yu. Khazov, I. Mitropolsky, A. Rodionov  Citation: Nucl. Data Sheets 107, 2715 (2006)  Cutoff date: 17-Jul-2006

Full ENSDF file

Q(β-)=-1375 keV 6S(n)= 9230 keV 10S(p)= 5467 keV 5Q(α)= -1500 keV 7
Reference: 2012WA38

References:
  A  131Ba ε decay  B  124Sn(10B,3nγ), 124Sn(11B,4nγ)
  C  133Cs(p,t) 

E(level)
(keV)
XREFJπ(level) T1/2(level)E(γ)
(keV)
I(γ)M(γ)Final level
     0.0ABC 5/2+ 9.689 d 16 
% ε = 100
     
    78.730 4 ABC 7/2+ 9.4 ns 2      78.733 4 
  100
M1+E2
     0.0
5/2+
   123.804 3 A   1/2+ 3.75 ns 5     123.805 3 
  100
E2
     0.0
5/2+
   133.615 4 A C 5/2+ 8.6 ns 3      54.889 5 
   133.609 7 
    4.87 11 
  100.0 11 
E2(+M1)
M1+E2
    78.730
     0.0
7/2+
5/2+
   216.086 4 A C 3/2+ ≤ 0.2 ns     82.58 9 
    92.284 3 
   137.36 4 
   216.078 8 
    0.09 1 
    2.95 5 
    0.19 1 
  100.0 19 
M1,E2
M1+E2
E2
M1+E2
   133.615
   123.804
    78.730
     0.0
5/2+
1/2+
7/2+
5/2+
   274?  C        
   373.242 5 A C 3/2+ ≤ 0.25 ns    157.151 9 
   239.629 8 
   249.432 8 
   294.515 20 
   373.246 11 
    1.24 5 
   17.3 4 
   20.6 7 
    1.20 3 
  100.0 10 
M1,E2
M1+E2
M1+E2
E2
M1+E2
   216.086
   133.615
   123.804
    78.730
     0.0
3/2+
5/2+
1/2+
7/2+
5/2+
   496.11 6 AB  9/2+      417.55 25 
   496.35 21 
    5.1 5 
  100 5 
M1+E2
E2
    78.730
     0.0
7/2+
5/2+
   585.043 10 A C 3/2+,5/2+       89.04 13 
   369.12 13 
   451.418 15 
   461.258 24 
   506.1 4 
   585.041 15 
    0.31 4 
    1.4 3 
    3.41 8 
    4.7 8 
    0.16 4 
  100.0 8 


M1,E2
M1,E2

M1,E2
   496.11
   216.086
   133.615
   123.804
    78.730
     0.0
9/2+
3/2+
5/2+
1/2+
7/2+
5/2+
   596.35 5 A   (5/2+,7/2+)      517.64 7 
   596.48 13 
  100 40 
   74 8 


    78.730
     0.0
7/2+
5/2+
   616.2 3  BC 11/2+      538.3 3 
  100
E2
    78.730
7/2+
   620.128 6 A   1/2+ < 0.15 ns    246.885 12 
   404.046 11 
   486.522 12 
   496.326 13 
   620.111 17 
    1.35 1 
    2.80 2 
    4.47 3 
  100
    3.07 2 
M1,E2
M1+E2
E2
M1
E2
   373.242
   216.086
   133.615
   123.804
     0.0
3/2+
3/2+
5/2+
1/2+
5/2+
   657.62 6 A C 7/2+       72.43 10 
   533.67 15 
   657.64 10 
  100 15 
   15 4 
   37 3 
[E2]
M3

   585.043
   123.804
     0.0
3/2+,5/2+
1/2+
5/2+
   696.487 9 A C 3/2+      323.200 24 
   480.407 13 
   562.87 13 
   572.686 15 
   696.490 20 
    1.89 14 
  100.0 13 
    1.12 21 
   47.7 9 
   45.0 13 

M1+E2

M1,E2
M1,E2
   373.242
   216.086
   133.615
   123.804
     0.0
3/2+
3/2+
5/2+
1/2+
5/2+
   750  C (+)        
   764.13 14 A C (3/2+,5/2)+      630.23 17 
  100

   133.615
5/2+
   775.28 6 AB  11/2- 10.46 ns 14     117.69 13 ?
   159.0 5 
   279.17 2 
  100 36 
 
   56 27 


E1
   657.62
   616.2
   496.11
7/2+
11/2+
9/2+
   919.58 4 A C (5/2+)      423.69 25 
   546.28 9 
   703.44 8 
   785.92 9 
   795.85 8 
   840.9 4 
   919.60 9 
   22 3 
   39 4 
   79 5 
   26 8 
    7.9 11 
   21 11 
  100 5    496.11
   373.242
   216.086
   133.615
   123.804
    78.730
     0.0
9/2+
3/2+
3/2+
5/2+
1/2+
7/2+
5/2+
  1043.99 6 A C 7/2+      268.71 2 
   458.96 10 
   827.79 12 
  100 26 
   63 5 
   40 4 
M2
E2

   775.28
   585.043
   216.086
11/2-
3/2+,5/2+
3/2+
  1047.682 9 A   3/2+      128.09 14 
   351.196 24 
   390.05 17 
   427.570 17 
   462.68 5 
   674.43 2 
   831.62 3 
   914.07 2 
   923.87 2 
   968.94 3 
  1047.60 3 
    1.07 7 
    7.1 4 
    0.15 4 
    7.29 7 
    3.6 7 
   10.11 7 
   17.43 14 
    3.54 4 
   55.4 7 
    2.79 11 
  100.0 25 

M1,E2

M1,E2
M1,E2
M1,E2
M1+E2
M1,E2
M1,E2
E2
M1,E2
   919.58
   696.487
   657.62
   620.128
   585.043
   373.242
   216.086
   133.615
   123.804
    78.730
     0.0
(5/2+)
3/2+
7/2+
1/2+
3/2+,5/2+
3/2+
3/2+
5/2+
1/2+
7/2+
5/2+
  1147.32 19  B  13/2+      530.9 4 
   651.25 21 
    7.4 14 
  100 5 

E2
   616.2
   496.11
11/2+
9/2+
  1170.67 3 A C 3/2+      406.11 21 
   474.2 3 
   550.39 15 
   797.45 6 
   954.61 3 
  1037.0 4 
  1046.4 3 
  1170.53 11 
   23 10 
    2.6 7 
    2.4 6 
   39.9 16 
   35.8 5 
    0.52 16 
  100 8 
    1.8 3 
M1+E2


M1,E2
M1,E2   764.13
   696.487
   620.128
   373.242
   216.086
   133.615
   123.804
     0.0
(3/2+,5/2)+
3/2+
1/2+
3/2+
3/2+
5/2+
1/2+
5/2+
  1212?  C        
  1257.82 7 A C (7/2+)      599.94 11 
   661.60 8 
   884.58 20 
   24 3 
  100 14 
   34 4 

E2

   657.62
   596.35
   373.242
7/2+
(5/2+,7/2+)
3/2+
  1288?  C        
  1309.06 18  B  15/2-      533.70 21 
  100
E2
   775.28
11/2-
  1314  C (7/2+)        
  1324.1 3  B  15/2+      707.90 21 
  100
E2
   616.2
11/2+
  1341.96 5 A   3/2      297.83 15 
   745.57 6 
   757.0 2 
  1125.97 16 
  1208.43 12 
  1218.30 15 
  1341.88 15 
  100 12 
   34 4 
   13 4 
   71 13 
   46 5 
   13 4 
   28 4   1043.99
   596.35
   585.043
   216.086
   133.615
   123.804
     0.0
7/2+
(5/2+,7/2+)
3/2+,5/2+
3/2+
5/2+
1/2+
5/2+
  1355  C (+)        
  1383?  C        
  1404.44 18  B  13/2-      629.25 21 
  100
M1+E2
   775.28
11/2-
  1458?  C        
  1498?  C        
  1558?  C        
  1587  C (+)        
  1617?  C        
  1636.1 6  B  15/2-      232.3 7 
  100
M1
  1404.44
13/2-
  1671  C (7/2+)        
  1708?  C        
  1744?  C        
  1927.77 23  B  17/2+      603.8 5 
   780.45 21 
   14.9 16 
  100 5 
M1
E2
  1324.1
  1147.32
15/2+
13/2+
  1948.39 18  B  15/2-      543.95 2 
   639.5 7 
  100 10 
   26 5 
M1+E2
(M1)
  1404.44
  1309.06
13/2-
15/2-
  1972.69 22  B  19/2-      663.40 21 
  100
E2
  1309.06
15/2-
  2006.3 3  B  (15/2-)      602.0 5 
   697.0 5 
  1231.0 5 
 
 
   1404.44
  1309.06
   775.28
13/2-
15/2-
11/2-
  2021.78 22  B  17/2-      617.1 4 
   713.07 26 
   31 7 
  100 9 
(E2)
M1
  1404.44
  1309.06
13/2-
15/2-
  2154.6 3  B  19/2+      226.6 7 
   830.37 26 
    2.4 5 
  100 5 
(M1)
E2
  1927.77
  1324.1
17/2+
15/2+
  2222.7 6  B  17/2-      274.5 7 
  100
M1
  1948.39
15/2-
  2343.48 23  B  19/2-      120.9 7 
   322.0 5 
   370.9 4 
   395.22 26 
   416.0 5 
   708.0 7 
   10 2 
 
   24 4 
  100 10 
 
   34 6 
(M1)

(M1)
E2

(E2)
  2222.7
  2021.78
  1972.69
  1948.39
  1927.77
  1636.1
17/2-
17/2-
19/2-
15/2-
17/2+
15/2-
  2553.5 5  B  17/2+      626.1 7 
  1229.4 6 
  100 18 
   55 9 

(M1)
  1927.77
  1324.1
17/2+
15/2+
  2572.4 4  B  (19/2-)      566.0 5 
   600.0 5 
  1263.0 5 
 
 
   2006.3
  1972.69
  1309.06
(15/2-)
19/2-
15/2-
  2659.85 22  B  21/2-      638.07 2 
   686.7 4 
   25 5 
  100 11 
(E2)
M1
  2021.78
  1972.69
17/2-
19/2-
  2675.3 3  B  21/2-      332.22 26 
   653.0 5 
   702.0 4 
  100 19 
 
   42 8 
M1

(M1)
  2343.48
  2021.78
  1972.69
19/2-
17/2-
19/2-
  2685.4 5  B  19/2+      132.0 4 
  100
M1
  2553.5
17/2+
  2733.5 3  B  21/2+      578.93 26 
   805.59 26 
   14.1 29 
  100 5 
M1
E2
  2154.6
  1927.77
19/2+
17/2+
  2779.4 4  B  21/2+      851.8 3 
  100
(E2)
  1927.77
17/2+
  2815.98 25  B  23/2-      156.0 7 
   843.29 26 
    6.0 13 
  100 5 
M1
E2
  2659.85
  1972.69
21/2-
19/2-
  2834.0 3  B  21/2+      148.7 4 
   680.0 5 
   906.15 26 
   31 6 
 
  100 11 
M1

E2
  2685.4
  2154.6
  1927.77
19/2+
19/2+
17/2+
  2874.1 3  B  23/2+       95.3 7 
   140.50 21 
   719.59 26 
    8.2 17 
  100 10 
   19 4 
(M1)
M1
E2
  2779.4
  2733.5
  2154.6
21/2+
21/2+
19/2+
  3032.6 4  B  23/2+      299.0 5 
   878.07 26 
 
  100 11 

E2
  2733.5
  2154.6
21/2+
19/2+
  3041.5 4  B  25/2+      167.07 26 
  100
M1
  2874.1
23/2+
  3057.3 4  B  23/2+      223.71 26 
   278.3 7 
   902.2 4 
  100 9 
   30 5 
   41 8 
M1
(M1)
(E2)
  2834.0
  2779.4
  2154.6
21/2+
21/2+
19/2+
  3063.4 4  B  (23/2-)      388.2 4 
   720.1 4 
  100 19 
   70 15 
(M1)
(E2)
  2675.3
  2343.48
21/2-
19/2-
  3162.8 3  B  25/2+      288.78 26 
   347.0 4 
  100 10 
   17 3 
M1
(E1)
  2874.1
  2815.98
23/2+
23/2-
  3278.7 4  B  (23/2-)      463.0 5 
   706.0 5 
  1306.0 5 
 
 
   2815.98
  2572.4
  1972.69
23/2-
(19/2-)
19/2-
  3413.6 4  B  25/2+      356.71 26 
   380.8 7 
   579.0 5 
  100 11 
   20 4 
 
M1
M1
E2
  3057.3
  3032.6
  2834.0
23/2+
23/2+
21/2+
  3424.6 4  B  (25/2-)      361.1 4 
   749.15 26 
   66 14 
  100 20 
(M1)
(E2)
  3063.4
  2675.3
(23/2-)
21/2-
  3464.4 3  B  25/2-      401.1 7 
   648.44 26 
   804.71 26 
   11.6 23 
  100 21 
   16.3 23 
(M1)
M1

  3063.4
  2815.98
  2659.85
(23/2-)
23/2-
21/2-
  3520.9 4  B  25/2-      704.8 7 
   861.0 5 
   30 6 
  100 9 
(M1)
(E2)
  2815.98
  2659.85
23/2-
21/2-
  3591.8 6  B  (25/2+)      550.0 5 
 

  3041.5
25/2+
  3620.0 4  B  27/2-       99.3 7 
   156.0 7 
   804.07 26 
    2.6 5 
    5.8 11 
  100 5 
(M1)
M1
E2
  3520.9
  3464.4
  2815.98
25/2-
25/2-
23/2-
  3667.0 4  B  (27/2+)      625.0 5 
   793.0 5 
 
 


  3041.5
  2874.1
25/2+
23/2+
  3722.2 4  B  27/2+      308.85 26 
   664.3 4 
  100 10 
   33 6 
M1
E2
  3413.6
  3057.3
25/2+
23/2+
  3724.5 3  B  27/2-      203.4 4 
   261.3 7 
   908.37 26 
   52 11 
   20 5 
  100 11 
M1
(M1)
E2
  3520.9
  3464.4
  2815.98
25/2-
25/2-
23/2-
  3856.0 4  B  (29/2+)      189.0 5 
   693.5 3 
   814.4 4 
 
  100 20 
   68 14 

(E2)
(E2)
  3667.0
  3162.8
  3041.5
(27/2+)
25/2+
25/2+
  3867.6 4  B  (29/2+)      200.0 5 
   704.8 4 
   826.2 3 
 
   29 6 
  100 11 

(E2)
(E2)
  3667.0
  3162.8
  3041.5
(27/2+)
25/2+
25/2+
  3870.9 4  B  (27/2-)      446.2 4 
   807.7 4 
   27 4 
  100 20 
(M1)
(E2)
  3424.6
  3063.4
(25/2-)
(23/2-)
  3971.4 8  B  (27/2+)      938.8 7 
  100
(E2)
  3032.6
23/2+
  4010.8 4  B  29/2-      286.15 26 
   390.93 26 
   48 5 
  100 5 
M1
M1
  3724.5
  3620.0
27/2-
27/2-
  4043.2 5  B  (27/2-)      319.0 5 
  1227.0 5 
 
 


  3724.5
  2815.98
27/2-
23/2-
  4143.8 5  B  29/2+      421.71 26 
   730.1 4 
  100 10 
   20 4 
M1
(E2)
  3722.2
  3413.6
27/2+
25/2+
  4290.6 7  B  (29/2-)      420.0 47 
   866.5 3 
   22 4 
  100 22 
(M1)
(E2)
  3870.9
  3424.6
(27/2-)
(25/2-)
  4347.2 6  B  (29/2+)      480.0 5 
   755.0 5 
 
 


  3867.6
  3591.8
(29/2+)
(25/2+)
  4386.3 4  B  31/2-      375.5 3 
   766.29 26 
  100 10 
   28 6 
M1
E2
  4010.8
  3620.0
29/2-
27/2-
  4623.0 7  B  (31/2+)      956.0 5 
 

  3667.0
(27/2+)
  4641.6 5  B  (31/2-)      917.1 4 
  100
(E2)
  3724.5
27/2-
  4652.7 5  B  (31/2+)      509.2 4 
   930.4 6 
   67 13 
  100 20 
(M1)
(E2)
  4143.8
  3722.2
29/2+
27/2+
  4716.7 6  B  (31/2-)      426.0 5 
   846.0 5 
 
 


  4290.6
  3870.9
(29/2-)
(27/2-)
  4733.7 4  B  33/2+      865.63 25 
   877.85 26 
   45 9 
  100 20 
(E2)
E2
  3867.6
  3856.0
(29/2+)
(29/2+)
  4856.2 5  B  (33/2+)      988.6 3 
  100
(E2)
  3867.6
(29/2+)
  4904.2 5  B  33/2-      517.8 3 
   893.8 7 
  100 21 
   21 4 
M1
(E2)
  4386.3
  4010.8
31/2-
29/2-
  5078.2 6  B  (33/2+)      426.0 5 
   934.0 5 
 
 
(M1)
E2
  4652.7
  4143.8
(31/2+)
29/2+
  5264.2 5  B  (35/2-)      359.9 7 
   877.9 3 
   69 13 
  100 21 
(M1)
(E2)
  4904.2
  4386.3
33/2-
31/2-
  5735.1 6  B  (37/2+)     1001.4 4 
  100
(E2)
  4733.7
33/2+
E(level): From least-squares fit to Eγ’s, resulted normalized χ2=0.9
T1/2(level): From γγ(t), ceγ(t), xγ(t) in 131Ba ε decay when not stated
E(γ): Weighted average of all available data
I(γ): Relative photon branching from each level

Additional Gamma data:

E(level)
(keV)
E(γ)
(keV)
MultipolarityMixing
Ratio
Additional Data
    78.730    78.733 4 M1+E20.060 11B(E2)(W.u.)=0.64 24, B(M1)(W.u.)=0.00170 5, α=1.82
   123.804   123.805 3 E2 B(E2)(W.u.)=69.5 14, α=0.89
   133.615    54.889 5 E2(+M1)4 GEB(E2)(W.u.)>62, B(M1)(W.u.)<2.1E-5, α=16.4 4
   133.609 7 M1+E2+0.51 2B(E2)(W.u.)=3.5 3, B(M1)(W.u.)=0.000369 17, α=0.459 4
   216.086    82.58 9 M1,E2 B(E2)(W.u.)>3.9, B(M1)(W.u.)>4.1E-5, α=2.7 11
    92.284 3 M1+E20.19 5B(E2)(W.u.)=9 5, B(M1)(W.u.)=0.00339 10, α=1.19 3
   137.36 4 E2 B(E2)(W.u.)=2.36 3, α=0.614
   216.078 8 M1+E2+0.07 3B(E2)(W.u.)=0.6 6, B(M1)(W.u.)=0.00922 5, α=0.107
   373.242   157.151 9 M1,E2 B(E2)(W.u.)>2.1, B(M1)(W.u.)>7.8E-5, α=0.32 7
   239.629 8 M1+E2-0.25 10B(E2)(W.u.)=0.5 4, B(M1)(W.u.)=0.00071 4, α=0.082 1
   249.432 8 M1+E2+0.63 6B(E2)(W.u.)=2.4 4, B(M1)(W.u.)=0.00057 4, α=0.0749 3
   294.515 20 E2 B(E2)(W.u.)=0.2122 3, α=0.0463
   373.246 11 M1+E2-0.9 3B(E2)(W.u.)=2.4 9, B(M1)(W.u.)=0.00064 20, α=0.0240 7
   496.11   417.55 25 M1+E2 α=0.0175 18
   585.043   451.418 15 M1,E2 α=0.0142 17
   461.258 24 M1,E2 α=0.0134 16
   620.128   246.885 12 M1,E2 B(E2)(W.u.)>0.62, B(M1)(W.u.)>5.8E-5, α=0.079 4
   404.046 11 M1+E2+0.8 3B(E2)(W.u.)=0.09 4, B(M1)(W.u.)=3.4E-5 10, α=0.0195 7
   486.522 12 E2 B(E2)(W.u.)=0.13835 5, α=0.0102
   496.326 13 M1 B(M1)(W.u.)=0.0010613 4, α=0.0125
   620.111 17 E2 B(E2)(W.u.)=0.028248 4
   657.62    72.43 10 [E2] α=5.94 9
   533.67 15 M3 α=0.0895
   696.487   480.407 13 M1+E2+0.21 3α=0.0134
   775.28   279.17 2 E1 B(E1)(W.u.)=7.88E-7 11, α=0.0132
  1043.99   268.71 2 M2 α=0.281
   458.96 10 E2 α=0.0120
  1047.682   351.196 24 M1,E2 α=0.282 17
   427.570 17 M1,E2 α=0.0164 18
   462.68 5 M1,E2 α=0.0133 16
   831.62 3 M1+E2-0.31 +21-46 
  1170.67   406.11 21 M1+E2 α=0.0189 18
  1404.44   629.25 21 M1+E2-0.3 AP 
  1948.39   543.95 2 M1+E2-0.2 AP 

Additional Level data and comments:

E(level)Comments
     0.0Q=-0.575 6 (1989Ra17), μ=+3.543 2
E(level): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade. Band based on configuration=πd5/2; (Δ=17 keV).
Jπ(level): atomic beam (1976Fu06); μ; Q.
T1/2(level): from γ(t); weighted average of 9.69 d 5 (1960La06), 9.70 d 3 (1972Em01), 9.688 d 4 (1974Pl04), 9.66 d 5 (1975La16).
    78.730E(level): Band based on configuration=πg7/2; (Δ=28 keV).
   133.615Q=0.022 2 (2000De13), μ=+1.86 8 (1989Ra17)
μ from DPAC; Q from TDPAC and PAC.
E(level):
   216.086Jπ(level): M1+E2 γ’s to 1/2+, 5/2+.
   373.242Jπ(level): M1+E2 γ’s to 1/2+, 3/2+, 5/2+.
   496.11E(level): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade. Band based on configuration=πd5/2; (Δ=17 keV).
   585.043E(level): In (p,t), the level is doubtful.
Jπ(level): M1,E2 γ’s to 1/2+, 5/2+ and from 3/2+; E2 γ from 7/2+; log ft=8.3 from 1/2+.
   596.35Jπ(level): E2 γ from (7/2+), γ’s to 5/2+ and 7/2+.
   616.2E(level): Band based on configuration=πg7/2; (Δ=28 keV).
   620.128Jπ(level): from γγ(q) analysis; E2 γ to 5/2+, M1 γ to 1/2+, M1+E2 γ’s to 3/2+; log ft=6.6.
   657.62Jπ(level): from M3 γ to 1/2+; predominantly L(p,t)=0.
   696.487Jπ(level): from γγ(θ) in ε decay; M1,E2 γ’s to 1/2+, 5/2+.
   750Jπ(level): from L(p,t)=(2).
   764.13Jπ(level): from L(p,t)=2; M1+E2 γ from 3/2+, γ to 5/2+.
   775.28μ=6.3 9
E(level): Transition connects levels with ΔJ=0. Band based on configuration=πh11/2, α=-1/2.
Jπ(level): stretched E1 γ to 9/2+; from g-factor, T1/2 values and systematics.
   919.58Jπ(level): γ’s to 1/2+, 3/2+, 7/2+, 9/2+.
  1043.99Jπ(level): M2 γ to 11/2-,775 and E2 γ to 3/2+,216 levels.
  1047.682Jπ(level): γγ(θ) in ε decay; E2 γ to 7/2+, M1,E2 γ’s to 1/2+:5/2+.
  1147.32E(level): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade. Band based on configuration=πd5/2; (Δ=17 keV).
  1170.67Jπ(level): log ft=7.9 from 1/2+; L(p,t)=2; M1,E2 γ’s to 3/2+.
  1309.06E(level): Transition connects levels with ΔJ=0. Band based on configuration=πh11/2, α=-1/2.
  1324.1E(level): Band based on configuration=πg7/2; (Δ=28 keV).
  1341.96Jπ(level): log ft=6.7 from 1/2+, γ to 1/2+ - 7/2+.
  1355Jπ(level): from L(p,t)=2.
  1404.44E(level): Band based on configuration=πh11/2, α=+1/2.
Jπ(level): M1+E2 γ to 11/2-, bandhead of unfavoured (α=+1/2) πh11/2 band.
  1587Jπ(level): from L(p,t)=2.
  1636.1Jπ(level): M1 γ to 13/2+.
  1927.77E(level): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade. Band based on configuration=πd5/2; (Δ=17 keV).
  1948.39E(level): Band based on configuration=πg7/2~#νg7/2~#νh11/2.
Jπ(level): M1+E2 γ to 13/2-.
  1972.69E(level): Transition connects levels with ΔJ=0. Band based on configuration=πh11/2, α=-1/2.
  2006.3E(level): possible ROTATIONAL LEVEL SEQUENCE ON THE 15/2- STATE.
Jπ(level): γ’s to 11/2-, 13/2-, 15/2-.
  2021.78E(level): Band based on configuration=πh11/2, α=+1/2.
Jπ(level): M1 γ to 15/2-, (E2) γ to 13/2-.
  2154.6E(level): Band based on configuration=πg7/2; (Δ=28 keV).
  2222.7E(level): Band based on configuration=πg7/2~#νg7/2~#νh11/2.
Jπ(level): M1 γ to 15/2-.
  2343.48E(level): Band based on configuration=πg7/2~#νg7/2~#νh11/2.
  2553.5E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
  2572.4E(level): possible ROTATIONAL LEVEL SEQUENCE ON THE 15/2- STATE.
  2659.85E(level): Band based on configuration=πh11/2, α=+1/2.
  2675.3E(level): Band based on configuration=πg7/2~#νg7/2~#νh11/2.
  2685.4E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
  2733.5E(level): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade. Band based on configuration=πd5/2; (Δ=17 keV).
  2815.98E(level): Transition connects levels with ΔJ=0. Band based on configuration=πh11/2, α=-1/2.
  2834.0E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
Jπ(level): E2 γ to 17/2+, M1 γ to 19/2+.
  2874.1E(level): possible ROTATIONAL LEVEL SEQUENCE ON THE 23/2+ STATE.
Jπ(level): M1 γ to 21/2+.
  3032.6E(level): Band based on configuration=πg7/2; (Δ=28 keV).
  3041.5E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
Jπ(level): M1 γ to 23/2+.
  3057.3E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
Jπ(level): M1 γ to 21/2+.
  3063.4E(level): Band based on configuration=πg7/2~#νg7/2~#νh11/2.
  3162.8E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
Jπ(level): M1 to 23/2+.
  3278.7E(level): possible ROTATIONAL LEVEL SEQUENCE ON THE 15/2- STATE.
  3413.6E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
  3424.6E(level): Band based on configuration=πg7/2~#νg7/2~#νh11/2.
  3464.4E(level): Band based on configuration=πh11/2~#(νh11/2)2.
  3520.9E(level): Band based on configuration=πh11/2, α=+1/2.
  3620.0E(level): Band based on configuration=πh11/2~#(νh11/2)2.
  3667.0E(level): possible ROTATIONAL LEVEL SEQUENCE ON THE 23/2+ STATE.
  3722.2E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
  3724.5E(level): Transition connects levels with ΔJ=0. Band based on configuration=πh11/2, α=-1/2.
  3856.0E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
  3867.6E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
  3870.9E(level): Band based on configuration=πg7/2~#νg7/2~#νh11/2.
  3971.4E(level): Band based on configuration=πg7/2; (Δ=28 keV).
  4010.8E(level): Band based on configuration=πh11/2~#(νh11/2)2.
  4043.2E(level): possible ROTATIONAL LEVEL SEQUENCE ON THE 15/2- STATE.
  4143.8E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
  4290.6E(level): Band based on configuration=πg7/2~#νg7/2~#νh11/2.
  4386.3E(level): Band based on configuration=πh11/2~#(νh11/2)2.
  4623.0E(level): possible ROTATIONAL LEVEL SEQUENCE ON THE 23/2+ STATE.
  4641.6E(level): Transition connects levels with ΔJ=0. Band based on configuration=πh11/2, α=-1/2.
  4652.7E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
  4716.7E(level): Band based on configuration=πg7/2~#νg7/2~#νh11/2.
  4733.7E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
  4856.2E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
  4904.2E(level): Band based on configuration=πh11/2~#(νh11/2)2.
  5078.2E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.
  5264.2E(level): Band based on configuration=πh11/2~#(νh11/2)2.
  5735.1E(level): Band based on configuration=πd5/2/g7/2~#π(h11/2)2.

Additional Gamma comments:

E(level)E(gamma)Comments
   133.615   133.609M(γ): possible admixture E0, B(E0)/B(E2)=0.015 5 (1978Vo11)
   496.11   496.35E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
   616.2   538.3E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
   775.28   117.69E(γ): questionable placement on the base of energy relations only; mult.=d,E2 from RUL is inconsistent with ΔJπ=2, yes
  1147.32   651.25E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  1309.06   533.70E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  1927.77   780.45E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  1948.39   639.5E(γ): Transition connects levels with ΔJ=0
  1972.69   663.40E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  2021.78   617.1E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  2154.6   830.37E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  2343.48   370.9E(γ): Transition connects levels with ΔJ=0
   395.22E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  2553.5   626.1E(γ): Transition connects levels with ΔJ=0
  2659.85   638.07E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  2733.5   805.59E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  2815.98   156.0E(γ): Multiply placed with intensity suitably divided
I(γ): Multiply placed with intensity suitably divided
   843.29E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  3063.4   720.1E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  3424.6   749.15E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  3464.4   804.71E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  3520.9   704.8E(γ): Multiply placed with intensity suitably divided
I(γ): Multiply placed with intensity suitably divided
   861.0E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  3620.0   156.0E(γ): Multiply placed with intensity suitably divided
I(γ): Multiply placed with intensity suitably divided
   804.07E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  3722.2   664.3E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  3724.5   908.37E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  3856.0   693.5E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  3867.6   704.8E(γ): Multiply placed with intensity suitably divided
I(γ): Multiply placed with intensity suitably divided
  3971.4   938.8E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  4290.6   866.5E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  4386.3   766.29E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  4641.6   917.1E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  4652.7   930.4E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  4716.7   426.0E(γ): Multiply placed
   846.0E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  4733.7   877.85E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  4904.2   893.8E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  5078.2   426.0E(γ): Multiply placed
   934.0E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  5264.2   877.9E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade
  5735.1  1001.4E(γ): Stretched E2 transition in ΔJ=2 cascade

General Comments:

Isotope shift is measured by 1975Ul02, 1978Hu08, 1981Th06
Charge radii are measured by 1975Ul02, 1978Hu08, 1981Th06
In the comments for each rotational band the mean-squared deviation Δ of the energy values calculated with use of Variable Moment of Inertia model from the experimental ones is presented
Levels: J(e) Stretched E2 γ cascade to bandhead
Levels: J(f) From γγ(θ), γ linear polarization measurements (ε decay). π: from transition multipolarities
Levels: J(m) From predominantly L(p,t)=0, target Jπ=7/2+
Levels: J(i) From assignment to band
Levels: J(k) From decay pattern
Q-value: Note: Current evaluation has used the following Q record -1376 5 9231 105467 5 -1502 6 2003Au03